Dobry Styl > Porady > Ciekawe kierunki studiów – kryminologia

Ciekawe kierunki studiów – kryminologia

Data: 04.06.2018 Kategoria: Porady

Kryminologia na polskich uczelniach jest kierunkiem nowym, natomiast w innych krajach jest powszechna i oblegana. U nas tylko niektóre placówki oferujące studia wyższe mają ją w swoich programach. Kryminologia to kierunek, w trakcie którego studenci zgłębiają różne nauki o człowieku – od psychologii, poprzez prawo, ekonomię, socjologię i na biologii kończąc. Na czym konkretnie polegają te studia?

Skąd pomysł na kryminologię?

Niektóre z polskich uczelni poszerzają swój program o oblegany i znany w innych krajach kierunek – kryminologię. W naszym kraju zazwyczaj są to studia I stopnia, licencjackie i trwają 6 semestrów. Co ciekawe, studia te mogą mieć różne specjalności – zalicza się do nich m.in. specjalność penitencjarną, kuratorską, kryminalistykę oraz patologie społeczne. Kryminologia to kierunek, po którym absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych. W praktyce oznacza to nabycie wiedzy z prawa, wiktymologii, kryminologii oraz polityki kryminalnej i społecznej. Studenci kryminologii uczą się m.in. o psychice przestępców oraz poznają techniczne aspekty śledztwa, w tym dowiadują się, jak zabezpieczać ślady   i zdejmować odciski palców.

Czemu warto studiować kryminologię?

Kryminologia to kierunek, który przygotowuje do pracy w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach penitencjarnych oraz zajmujących się bezpieczeństwem. Absolwenci znajdują pracę m.in. w policji, prokuraturze, sądownictwie, służbie więziennej, służbach celnych,  biurach detektywistycznych a także Centrach Interwencji Pomocowej itp. – podkreśla specjalista z Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Po kryminologii każdy znajdzie coś dla siebie, bo dzięki tak dużym możliwościom absolwenci mogą pracować zarówno z oskarżonymi, jak i pokrzywdzonymi. Do ich zadań mogą należeć zarówno negocjacje, jak i mediacje. Z kolei znajdą się też miejsca pracy dla osób chcących pracować bezpośrednio przy śledztwach, np. przy zbieraniu dowodów itd. Warto pamiętać, że kryminologia to również studia, które umożliwiają pracę w mediach. Absolwenci idealnie sprawdzą się jako dziennikarze śledczy, którzy będą mieć wiedzę i umiejętności, aby w odpowiedni sposób przekazać informacje odbiorcom. Dlatego też kryminologia to studia licencjackie, które są nie tylko ciekawe, ale dają również realną szansę na znalezienie po nich ciekawej pracy.