Dobry Styl > Porady > Co decyduje o wiarygodności firmy?

Co decyduje o wiarygodności firmy?

Data: 25.01.2019 Kategoria: Porady

Weryfikacja wiarygodności firmy przed przystąpieniem do współpracy z nią bynajmniej nie jest przejawem niezdrowej podejrzliwości, ale jak najbardziej pożądaną procedurą, dzięki której jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko, że dana transakcja np. nie dojdzie do skutku albo że pojawią się inne problemy kosztujące nas wiele czasu oraz pieniędzy. Jakie czynniki należy jednak brać pod uwagę podczas takiej właśnie weryfikacji?

Zawsze dobrze jest sprawdzić, czy konkretne przedsiębiorstwo w ogóle istnieje. Nie wymaga to wiele zachodu, a pozwala uniknąć sytuacji, w której zostaniemy wystrychnięci na dudka przez tzw. firmę-krzak. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć w internecie, bez wychodzenia z biura czy domu. Odwiedzić powinniśmy strony takich instytucji jak:

  • Główny Urząd Statystyczny (GUS) – dzięki wpisaniu w tamtejszą wyszukiwarkę interesującego nas numeru REGON lub NIP jesteśmy w stanie uzyskać podstawowe i informacje o danej firmie, w tym numer wpisu do KRS;
  • Ministerstwo Sprawiedliwości – tutaj znajdziemy z kolei wyszukiwarkę umożliwiającą dotarcie do informacji na temat spółek prawa handlowego i stowarzyszeń, zawartych właśnie w Krajowym Rejestrze Sądowym; wszystkie one są jawne i udostępniane za darmo, również w postaci plików do druku;
  • Ministerstwo Gospodarki – jeśli dany przedsiębiorca jest osobą fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne), informacji o nim nie znajdziemy w KRS, ale w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), którą to bazę danych prowadzi właśnie Ministerstwo Gospodarki. Dowiemy się z niej nie tylko tego, czy firma faktycznie istnieje, ale też czy działalność jej nie jest zawieszona.

Rejestry dłużników

Jeśli w grę wchodzą transakcje na większe kwoty, warto zweryfikować wypłacalność przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Długów prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej SA. Inne tego rodzaju bazy danych to choćby InfoMonitor czy VERIF Rejestr Dłużników. Dostęp do nich jest odpłatny, podobnie jak uzyskanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w ramach KRS.

Informacje innego typu

Czasem potrzebne mogą się nam okazać informacje dotyczące tego, czy dana firma na bieżąco reguluje należności takie jak składki na ubezpieczenia społeczne (można to sprawdzić na stronie ZUS) czy podatki – zaświadczenie z US wymaga wniesienia opłaty w wysokości 21 zł i jest wydawane po tygodniu od złożenia stosownego wniosku. Możemy poprosić o jego przedstawienie naszego potencjalnego kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. W Urzędzie Skarbowym możemy ponadto dowiedzieć się, czy przedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT w naszym kraju, a na stronie Komisji Europejskiej – czy jest europejskim płatnikiem VAT.

Wywiad, audyt, certyfikat

Szeroko zakrojona współpraca przy naprawdę dużych projektach to sytuacja, w której firmy często decydują się na zlecenie tzw. wywiadu gospodarczego. Jest to usługa świadczona przez prywatne podmioty, które sprawdzają nie tylko płynność regulowania należności przez interesujące nas przedsiębiorstwo, ale też jego wizerunek w mediach czy powiązania kapitałowe, a także dokonują analizy jego aktualnej sytuacji finansowej.

Rzetelnego audytu firmy pod kątem jej wiarygodności dokonują też instytucje zajmujące się certyfikacją przedsiębiorstw na ich własne życzenie. Przykładem takiej instytucji jest choćby stowarzyszenie Solidna Firma. Jeśli dany podmiot może pochwalić się wystawionym przez nią certyfikatem, będzie to dla nas cenną informacją pozwalającą uzyskać pewność, że do czynienia mamy z firmą godną zaufania. Jeśli zaś sami chcemy uchodzić za takich przedsiębiorców, nic nie stoi na przeszkodzie, by przystąpić do programu certyfikacyjnego na własną rękę.