Dobry Styl > Porady > Jak wygląda budowa domu ekologicznego?

Jak wygląda budowa domu ekologicznego?

Data: 12.12.2018 Kategoria: Porady

Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się domy ekologiczne. Spośród dostępnych rozwiązań zaś najbardziej przyjaznym dla środowiska jest wybudowanie domu pasywnego. Jeśli rozważasz budowę bądź kupno takiego domu, ten artykuł jest dla Ciebie. Wyjaśniamy w nim bowiem istotę budownictwa pasywnego oraz przedstawiamy najważniejsze cechy pasywnego budynku.

Dom pasywny – istota rozwiązania

Kluczową kwestię w budownictwie pasywnym stanowi zużycie energii. A ściślej jak największe pozyskiwanie energii z zewnątrz oraz ograniczenie utraty ciepła. Niskie zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania jest nadrzędną właściwością budynków pasywnych. Wynosi ono poniżej 15 kWh/m²/rok, a tym samym czterokrotnie mniej niż dla domu energooszczędnego i aż od ośmiu do dziesięciu razy mniej w stosunku do domu wybudowanego w sposób tradycyjny. 15 kWh/m²/rok oznacza, iż spalane jest odpowiednio 1,5 l oleju opałowego albo 1,7 m³ gazu ziemnego, albo 2,3 kg węgla.

Gdzie można postawić dom pasywny?

Modelowe domy pasywne z uwagi na ideę, która przyświeca ich powstawaniu, budowane są na działkach pozbawionych wysokich drzew oraz wysokich budynków wokół. Te ograniczają bowiem dotarcie do nich promieni słonecznych na elewację od strony południowej. Wjazd do domu usytuowany jest zaś od północnej strony, gdyż ta część domu zazwyczaj nie posiada wielu otworów okiennych. W jej obszarze znajdują się często budynki gospodarcze i garaże, zmniejszające utratę ciepła. Przestrzeń strefy dziennej zaś zlokalizowana jest od strony południowej lub południowo-zachodniej.

Najważniejsze jest zatem odpowiednia orientacja budynku względem stron świata. Od niej zależy wzrost bądź spadek zużycia energii.

Projekt domu pasywnego

Dom pasywny projektowany jest przy szczególnym uwzględnieniu współczynnika kształtu budynku A/V. Współczynnik ten określa stosunek pola powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych ogrzewanej części domu takich jak ściany zewnętrzne, dach, strop nad nieogrzewaną piwnicą, ściany wewnętrzne, sąsiadujące z nieogrzewanymi pomieszczeniami do jego kubatury. Kształt bryły budynku ma bowiem kluczowe znaczenie w związku z jego energooszczędnością. Im współczynnik A/V jest wyższy, tym większe jest zużycie energii. Spośród możliwych kształtów najkorzystniejszą wartość współczynnika osiąga sześcian – 100%, dalej kopuła – 96% i walec – 98%.

Jeśli zaś chodzi o liczbę pięter, to najbardziej energochłonne są domy parterowe.

Dach domu pasywnego

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Gresan w Ustroniu, która specjalizuje się w budowie m.in. domów pasywnych:

Domy pasywne najczęściej pokrywane są dachem prostym płaskim lub stromym dwuspadowym. Takie pokrycie dachowe jest bowiem najkorzystniejszym rozwiązaniem ze względów energooszczędnościowych. Ponadto tak zaprojektowany dom jest łatwy do wybudowania, a sama inwestycja generuje dużo mniejsze koszty niż ma to miejsce w przypadku domu standardowego.

Ściany i okna w domu pasywnym

Ściany zewnętrzne w domu pasywnym nie mogą mieć mostków termicznych, w związku z tym fundamenty, balkony oraz nadproża wykonuje się zazwyczaj jako dwuwarstwowe. Ponadto ściany muszą być odpowiednio ocieplone.

Okno wyróżnia się słabszą izolacyjnością termiczną niż ściana, w której jest ono zlokalizowane. Stąd w budynkach pasywnych duże okna usytuowane powinny być od strony południowej, mniejsze zaś od strony północnej. Takie ich rozmieszczenie umożliwia na pozyskiwanie jak największej ilości energii cieplnej ze słońca. Ponadto okna muszą charakteryzować się dużą izolacyjnością. Zazwyczaj więc w domach pasywnych wstawiane są okna, które składają się z dwóch szyb o wartości współczynnika U równej 1,1 W/m²/K.