Dobry Styl > Porady > Korzyści wynikające z praktyk zawodowych w czasie studiów.

Korzyści wynikające z praktyk zawodowych w czasie studiów.

Data: 13.12.2018 Kategoria: Porady

Po pierwsze, praktyki możemy sobie wpisać w CV, które dzięki temu będzie znacznie lepiej wyglądać, jeśli nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego. Stanie się tak nawet wówczas, gdy w ramach praktyk będziemy tylko parzyć przysłowiową kawę i robić odbitki. Na szczęście coraz więcej firm powierza praktykantom znacznie ciekawsze zadania, dzięki czemu zyskać możemy o wiele więcej niż „doświadczenie” zaledwie na papierze.

Nieoceniona wiedza

Praktyki to doskonała okazja, by wdrożyć przyswojoną podczas studiów wiedzę teoretyczną w życie, a także zdobyć zupełnie nowe umiejętności, które przydadzą się w późniejszej karierze. Oprócz tego można się po prostu dowiedzieć, jak wygląda codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, oraz rozwinąć tzw. kompetencje miękkie, jak choćby zdolności komunikacyjne czy zarządzanie czasem. W pewien sposób praktyki studenckie również usamodzielniają, co owocuje z kolei zwiększeniem pewności siebie na rynku pracy.

Weryfikacja oczekiwań

Możemy też dzięki nim skonfrontować nasze wyobrażenia na temat wybranego zawodu z rzeczywistością. Być może utwierdzi nas to w przekonaniu, że warto studiować na danym kierunku, być może zaś przekonamy się, że lepiej jednak go zmienić – co należy postrzegać raczej jako szansę niż problem. Często też praktyki ułatwiają decyzję o wzięciu drugiego fakultetu czy zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.

Doświadczenie, które procentuje

Jeśli wykażemy zaangażowanie i zwyczajnie sprawdzimy się jako praktykanci, kariera ta może zacząć się bardzo szybko. Mając do wyboru zatrudnienie osoby, którą już się zna i ceni, oraz przeprowadzenie kosztownej rekrutacji, pracodawca z pewnością wybierze pierwszą z tych opcji. Nawet gdy zaś nie dysponuje w danej chwili wakatem, może odezwać się do nas w przyszłości. Również inne nawiązane podczas praktyk znajomości często okazują się kontaktami bardzo cennymi z punktu widzenia rozwoju zawodowego.

Na własną rękę

Jak dowiadujemy się w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, praktyki mogą przyjąć formę nie tylko zatrudnienia w oparciu o umowę absolwencką, ale też prowadzonej przez studenta działalności gospodarczej, o ile jej charakter spełnia odpowiednie wymogi. Niezależnie zaś od tego, jak będą wyglądać w naszym przypadku, poświęcony na ich odbycie czas na pewno nie jest czasem straconym. Oczywiście pod warunkiem, że podejdziemy do nich z ambicją, a nie tylko chęcią zdobycia „pieczątki” potrzebnej do zaliczenia roku.