Dobry Styl > Porady > Metoda Dobrego Startu u dzieci w żłobku

Metoda Dobrego Startu u dzieci w żłobku

Data: 27.08.2018 Kategoria: Porady

Metoda Dobrego Startu, czyli MDS, przygotowuje dziecko do nauki pisania oraz czytania, a także zapobiega trudnościom w szkole, na przykład dysleksji, problemom z koncentracją i nauką. Odpowiednio zorganizowane ćwiczenia mają formę zabawy i angażują wszystkie zmysły dziecka. Zobacz, na czym polega Metoda Dobrego Startu i kto powinien z niej skorzystać.

Główny cel Metody Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu stała się popularna w Polsce dzięki psycholog Marcie Bogdanowicz. Jej inspiracją była francuska metoda wspierania rozwoju dzieci – Le Bon Depart. Głównym celem MDS jest wspomaganie rozwoju dziecka, diagnozowanie i korekta zaburzeń rozwoju, zapobieganie trudnościom w nauce, oraz adaptacja najmłodszych do środowiska przedszkolnego i rodzinnego.

Jak wyglądają zajęcia MDS?

Ćwiczenia MDS mają formę zabawową i różnią się od klasycznych terapii dla dzieci. Prowadzone są w grupach, bardzo rzadko indywidualnie. Jak wyjaśnia ekspert z Centrum Edukacji Familia w Katowicach:

Zajęcia wypełnione są ciekawymi zabawami, które przynoszą dzieciom radość i angażują je do wykonywania przyjemnych ćwiczeń. Wykorzystują ruch, obrazy, muzykę i rytm do wspierania dziecka.

Lekcja opiera się na trzech kluczowych elementach:

  • motorycznym, czyli ćwiczenia ruchowe (np. bieganie po sali i podążanie za narracją nauczyciela),
  • słuchowym, czyli ćwiczenia ruchowo-słuchowe (np. uderzanie ręką dominującą o bębenek w rytm muzyki),
  • wzrokowym, czyli ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe (np. rysowanie wzorów, liter i figur w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki).

Zajęcia końcowe przeznaczone są na relaksację i wyciszenie. Dzieci ćwiczą oddychanie, słuchają uspokajającej muzyki, mogą skorzystać z masażu. Istotne w Metodzie Dobrego Startu jest wykorzystanie wszystkich trzech elementów. Dzięki takim ćwiczeniom, dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania, rozpoznaje swoją lewą i prawą stronę ciała, a także buduje świadomość ciała w przestrzeni. MDS ma kilka stopni trudności. Rozpoczyna się od najprostszych ćwiczeń, (np. śpiewanie łatwych piosenek i rysowanie), a następnie zwiększa się poziom trudności i dodaje kolejne elementy (figury geometryczne, litery).

Dla kogo Metoda Dobrego Startu?

MDS przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Jest nie tylko dobrą terapią, ale także doskonałą profilaktyką. Polecana jest dzieciom zarówno zdrowym, jak i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Metoda ta najczęściej wykorzystywana jest w przypadku zagrożenia dysleksją, opóźnień w rozwoju mowy, wad słuchu, niższej sprawności intelektualnej, trudności w uczeniu się. Zajęcia przeznaczone są także dla pierwszoklasistów, którzy przygotowują się do nauki płynnego czytania i pisania.