Dobry Styl > Porady > Parametry okien – co oznaczają poszczególne współczynniki?

Parametry okien – co oznaczają poszczególne współczynniki?

Data: 12.12.2018 Kategoria: Porady

Wybierając okna do naszego mieszkania, domu, czy innego obiektu, większość z nas w pierwszej kolejności zwraca uwagę na dwie kwestie: estetykę oraz cenę. To oczywiste i ważne, jednak trzeba również wziąć pod uwagę funkcjonalność okien, która wiąże się nie tylko ze sposobem ich otwierania. Dobre okna to okna energooszczędne, szczelne i z dobrą akustyką. Co oznaczają poszczególne współczynniki, które przedstawiane są w ofertach producentów i sprzedawców?

Zabezpieczenie przed niepotrzebnymi stratami ciepła

Nowoczesne okna to okna energooszczędne, skonstruowane w taki sposób, by zabezpieczać budynek przed niepotrzebnymi stratami ciepła. O energooszczędności okien mówi nam współczynnik przenikania ciepła, w katalogach oznaczany literą U. Jednostka współczynnika U to W/m2*K. Określa on przenikania ciepła przez przegrody termiczne, a okna do takich właśnie należą. Dla płaskiego elementu współczynnik określa ilość ciepła, które przenika przez przegrodę o jednostkowym polu powierzchni, gdy różnica temperatury między stronami przegrody równa jest jednostce temperatury. Im mniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepsza izolacyjność cieplna okna. Jak mówi nam przedstawiciel producenta okien VARIANT z Suchego Lasu, nie należy jednak szukać w katalogach okien o ekstremalnie niskim współczynniku przenikania ciepła. Według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego dot. budownictwa mieszkaniowego współczynnik U nie powinien być mniejszy niż 0,8 W/m2*K . Wybierając okna, należy mieć na uwadze, że ich energooszczędność nie zależy wyłącznie od współczynnika przenikania ciepła przez szybę. Bardzo istotny jest system profili okiennych, który ma wpływ na utratę ciepła, a tym samym koszty ogrzewania.

Szczelność i akustyka

Poza współczynnikiem przenikania ciepła powinniśmy także zwracać uwagę na szczelność okien, a tę definiuje indeks przepuszczalności powietrza. Według obowiązujących w Polsce norm mamy cztery klasy szczelności przegród okiennych, gdzie najlepszą jest klasa 4. Klasyfikacja przepuszczalności powietrza w stosunku do powierzchni całkowitej badana jest przy ciśnieniu 100 Pa – dla klasy 4 wynosi 3 m3/h*m2 przy maksymalnym ciśnieniu próbnym, które wynosi 600 Pa. W katalogach i opisach okien znajdziemy również informacje na temat izolacyjności akustycznej stolarki okiennej. Określa ją tzw. ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, który oznaczamy literami Rw, wyrażany w decybelach (dB.). Im wyższa wartość wskaźnika, tym skuteczniejszą zaporę przed niechcianym hałasem stanowią okna (to samo dotyczy także drzwi). Na poziom wskaźnika, podobnie jak na poziom wymienionych wcześniej współczynników, ma wpływ rodzaj szyb, system profili użytych do konstrukcji okna, a także typ oraz rodzaj uszczelek. Jeśli mamy wątpliwości, jakie okna będą odpowiednie do naszych pomieszczeń, należy więc zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.