Dobry Styl > Porady > W jaki sposób działa zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa szkoła zawodowa I stopnia dla niedosłyszących?

W jaki sposób działa zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa szkoła zawodowa I stopnia dla niedosłyszących?

Data: 28.08.2018 Kategoria: Porady

Zarówno edukacja, jak i rozwój kariery zawodowej, dla osób niesłyszących i niedosłyszących jest wyzwaniem trudniejszym niż przeciętnie. Dlatego rodzice i opiekunowie powinni robić wszystko co możliwe, by ułatwić dziecku przyswajanie wiedzy ogólnej i rozwijanie kompetencji społecznych. Istotne jest także zapewnienie młodzieży z wadami słuchu możliwości zdobycia solidnych kwalifikacji do pracy.

Łatwiejsza kariera niedosłyszących i niesłyszących

Wybór ścieżki zawodowej nie jest łatwy dla żadnego nastolatka, jednak młodzi ludzie, którzy borykają się z dodatkowymi obciążeniami, jak np. głęboka wada słuchu, mają przed sobą jeszcze trudniejsze wyzwanie. Zastanawiając się nad przyszłym zawodem, a więc także nad wyborem odpowiedniej placówki edukacyjnej, trzeba mieć na uwadze nie tylko zainteresowania, ale także stan zdrowia i związane z nim ograniczenia.

Osoby niedosłyszące i niesłyszące mogą oczywiście korzystać z oferty edukacyjnej masowych szkół publicznych, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji trzeba pamiętać, że nawet ich ukończenie nie daje gwarancji znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie. Szukając dobrej szkoły zawodowej (branżowej) lub ogólnokształcącej, warto zastanowić się nad perspektywami zatrudnienia.

Branżowa szkoła zawodowa I stopnia dla niedosłyszących i niesłyszących

Wada słuchu będzie stanowiła poważne utrudnienie w wykonywaniu prac, wymagających reagowania na dźwięki czy posługiwania się mową artykulacyjną. Osoby niedosłyszące i niesłyszące powinny też unikać zadań, stwarzających potencjalne zagrożenie dla pozostałych zmysłów i wymagających przebywania w zapylonych pomieszczeniach.

Kiedy wadzie słuchu towarzyszą zaburzenia równowagi, prace przy obsłudze poruszających się maszyn i na wysokościach mogą stanowić poważne zagrożenie. Z kolei przy szumach usznych bardzo szkodliwa okaże się praca w hałasie.

Szkoła branżowa działająca przy Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie proponuje kształcenie niedosłyszących w kierunkach piekarz, ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Są to zawody bezpieczne dla osób niesłyszących oraz niesłyszących, a wada słuchu nie stanowi przeszkody w ich wykonywaniu.

Nauka w szkole branżowej dla osób z wadą słuchu

Nauka w branżowej szkole zawodowej dla niedosłyszących i niesłyszących daje uczniom nie tylko profesjonalną wiedzę, umiejętności i udokumentowane kwalifikacje do pracy. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz zajęć praktycznych w zewnętrznych przedsiębiorstwach, uczniowie korzystają z kompleksowej opieki logopedycznej i psychologicznej.

Ponadto uczniowie mają możliwość uczestnictwa w nadprogramowych zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, konkursach i dodatkowych kursach, w tym bukieciarstwa, języka angielskiego oraz na prawo jazdy. Do dyspozycji uczęszczających do szkoły jest też pracownia komputerowa i kafejka internetowa.

Uczniowie Branżowej Szkoły Zawodowej nr 50 dla Niesłyszących w Warszawie mogą korzystać z zakwaterowania i wyżywienia w działającym tu internacie, a po zakończeniu programu nauczania podchodzą do państwowego egzaminu, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe.