Dobry Styl > Budowa i remont > Budowa indukcyjnego licznika energii elektrycznej

Budowa indukcyjnego licznika energii elektrycznej

Data: 24.05.2017 Kategoria: Budowa i remont

Liczniki energii elektrycznej stosowane są do pomiaru ilości jej przepływu. Ich wskazanie stanowi podstawę do rozliczania się dostawcy z odbiorcą energii. Tradycyjnymi licznikami są liczniki indukcyjne. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ich temat.

O licznikach indukcyjnych

Licznik indukcyjny to jeden z najstarszych typów liczników, jakie stosowane były w Polsce. Posiada on aluminiową tarczę, a ta porusza się zgodnie ze zużyciem energii elektrycznej (kręci się tym szybciej, im większa ilość energii zostanie zużyta) pod wpływem pola magnetycznego wytwarzanego przez dwie cewki. Przez jedną przepływa prąd proporcjonalny do natężenia prądu jaki pobiera odbiorca, a w drugiej proporcjonalny do napięcia.

Sposób w jaki umieszczone są cewki sprawia, że powstający moment napędowy jest proporcjonalny do iloczynu chwilowej wartości napięcia i prądu. Można więc śmiało powiedzieć, że licznik odmierza moc czynną. Moment napędowy równoważony jest przez moment hamujący powstający w wyniku obrotu tarczy pomiędzy biegunami magnesu trwałego. Jest proporcjonalny do szybkości ruchu tarczy.

Mierzenie spożywanego prądu

-Obroty tarczy oznaczają ilość spożywanej energii, a licznik nalicza te obroty mierząc tym samym ilość spożywanych kilowatogodzin (kWh). Licznik mierzący całodobową taryfę energii wyposażony jest w jeden miernik wskazujący. Z kolei w domach, w których korzysta się z dwóch taryf, znajduje się licznik wyposażony w dwa mierniki: jeden mierzący zużycie kWh w dzień, a drugi w nocy oraz w określone przez sprzedawcę weekendy i godziny popołudniowe – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący internetowy sklep  elektryczny firmy ELEKTRO-SAL z Gliwic .

Warto wiedzieć, że gdy w liczniku dojdzie do uszkodzenia magnesu trwałego, to moment hamujący ulegnie znacznemu osłabieniu. Rezultatem tego może być zawyżone naliczanie energii.