Dobry Styl > Ogród > Co powinna zawierać ekspertyza dendrologiczna?

Co powinna zawierać ekspertyza dendrologiczna?

Data: 06.08.2021 Kategoria: Ogród

Ekspertyza dendrologiczna jest dokumentem wydawanym w celu ustalenia faktycznego stanu drzewa. Musi być przygotowana przez specjalistów w zakresie dendrologii, posiadających wiedzę dotyczącą gatunków drzew, ich pielęgnacji, potrzeb czy ochrony. Najczęściej jest sporządzana przy planach budowy lub rozbudowy terenów miejskich. Wydaje się ją również w celu nałożenia kary za nielegalną i nieuzasadnioną wycinkę drzew. Co powinna zawierać?

W jakich sytuacjach sporządza się ekspertyzę dendrologiczną? 

Ekspertyza dendrologiczna wydawana zostaje w kilku różnych przypadkach. Jednym z nich może być rozbudowa infrastruktury, która wymagać będzie ingerencji w przyrodę i drzewostan. Sporządzić ją można wówczas już przy planowaniu budowy. Warto podkreślić, że jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia prac budowlanych bez naruszenia drzew, konieczna będzie opłata pokrywająca straty, czyli tzw. rekompensata przyrodnicza.

Kolejnym przypadkiem, w których wykonuje się ekspertyzę jest nielegalne wycięcie drzewa. Tego rodzaju sytuacje są regulowane prawnie przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jeżeli wycięte drzewo wymagało uzyskania w tym celu zgody, nałożona może zostać kara finansowa.

Zlecenie opinii dendrologicznej wydaje się także przy podejrzeniu, że dane drzewo zagrażania bezpieczeństwu np. mieszkańców osiedla. Do tego rodzaju sytuacji mogą przyczynić się czynniki takie jak: choroba drzewa, niektóre grzyby lub jego wiek. Określony musi zostać wówczas jego stan faktyczny, przez specjalistów zajmujących się wydawaniem opinii dendrologicznych, jak np. Pracowania Projektowa Magdalena Loose

Z czego składa się ekspertyza dendrologiczna? 

Dokument musi zawierać przede wszystkim opinie dotyczącą konkretnego, pojedynczego drzewa, czy też zespołu drzew, krajobrazu.  Powinien uwzględnić także czynniki wpływające na stan drzewa jak np. lokalizacja. Ponieważ stosuje się go również w celu pomocy w dbaniu o dany obszar przyrodniczy, może zawierać informacje dotyczące pielęgnacji i wymagań danego gatunku drzewa.

W ekspertyzie dendrologicznej, mogą być również zaproponowane rozwiązania zastępcze. Jeżeli podczas budowy lub rozbudowy konieczne jest wycięcie drzew, zastosowane może być wówczas ich przesadzenie lub, jeśli to niemożliwe, zasadzenie innych. Takie rozwiązania pomagają zachować nie tylko równowagę przyrodniczą, ale również mogą zwolnić z konieczności zapłacenia rekompensaty przyrodniczej.

Dokument może także zawierać szczegółowe informacje dotyczące danego drzewa, jak np. grubość pnia, czas ścięcia, wiek itp. Tak szczegółowy opis jest konieczny zwłaszcza przy nielegalnym jego wycięciu, aby ustalić odpowiednią karę finansową.