Dobry Styl > Porady > Co to jest gaz LPG?

Co to jest gaz LPG?

Data: 27.06.2018 Kategoria: Porady

Gaz LPG jest mieszaniną propanu i butanu, która znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia i wielu gałęziach przemysłu. Niskie koszty eksploatacyjne, ekologiczność i możliwość różnorodnego użycia stanowi o jego stale rosnącej popularności. Czym jeszcze charakteryzuje się LPG i jakie jest jego zastosowanie? Zachęcamy do przeczytania.

LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas), mieszanina gazów ropopochodnych nazywana propan-butan to gaz płynny będący bardzo popularnym i wszechstronnym źródłem energii. W zależności od temperatury i ciśnienia może przybrać formę ciekłą lub gazową. Pozyskuje się go jako produkt uboczny rafinacji ropy naftowej, a także ze złóż gazu ziemnego. Należy podkreślić, iż parametry LPG muszą spełnić szereg ściśle określonych wymagań. Ze względu na możliwość skroplenia LPG pod niewielkim ciśnieniem, może być on magazynowany w małych pojemnikach, w przeciwieństwie do gazu ziemnego, który wymaga budowy rozległych rurociągów. Dużą zaletą LPG jest możliwość długotrwałego składowania, gdyż nie istnieje ryzyko utraty jakości i wydajności. Inna ważna cecha LPG to fakt, iż podczas spalania wydziela jedynie bardzo niewielkie ilości szkodliwych substancji, nie produkuje dymu ani popiołu, a więc można nazwać go przyjaznym dla środowiska. Warto dodać, iż mieszanina gazów ropopochodnych oznacza również dużą efektywność i możliwość znacznego zmniejszenia strat energii.

Zastosowanie LPG

Doskonałe właściwości gazu LPG sprawiają, iż znajduje on wszechstronne zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Używany jest do napędu samochodów, sprawdza się również w gospodarstwach domowych i turystyce, a także w różnych gałęziach przemysłu.

Najbardziej powszechnym zastosowaniem LPG jest napęd silników samochodowych. Związane jest to przede wszystkim z bardzo niską ceną w porównaniu do benzyny bezołowiowej, a także niską emisją gazów cieplarnianych, a więc jest to paliwo ekologiczne i oszczędne – mówi przedstawiciel firmy Gal-Gaz.

Ze względu na mnogość zalet stosuje się go również jako napęd do wózków widłowych. LPG wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych w celach grzewczych oraz jako paliwo do kuchenek gazowych. Idealnie sprawdza się w przypadku kuchenek turystycznych, lamp i grilli gazowych.

Gaz LPG stosowany jest w licznych dziedzinach przemysłu. Możemy wymienić między innymi przemysł metalowy, w którym używa się go do obróbki cieplnej metali, hutnictwo czy spawalnictwo. W przemyśle spożywczym LPG stosuje się nie tylko w piekarniach i cukierniach, ale także w przetwórstwie wędliniarskim i owocowo-warzywnym. W budownictwie stanowi między innymi źródło energii przeróżnych maszyn budowlanych. Firmy kosmetyczne i farmaceutyczne wykorzystują go najczęściej do produkcji aerozoli. Powszechnie używany jest również w rolnictwie w celu poprawienia jakości produktów.