Dobry Styl > Porady > Czy butle na gazy techniczne różnią się od butli na gazy spożywcze?

Czy butle na gazy techniczne różnią się od butli na gazy spożywcze?

Data: 11.01.2022 Kategoria: Porady

Butle z gazem technicznym różnią się od butli z gazem spożywczym. Przykładem tego może być dwutlenek węgla, który jest stosowany w obydwu wariantach. W przypadku, gdy jest on sprzedawany, jako gaz techniczny, wtedy znajduje się w większych butlach, które są napełniane w inny sposób. Dwutlenek węgla sprzedawany w formie gazu spożywczego najczęściej przyjmuje postać suchego lodu, dzięki czemu jest łatwiejszy w transporcie, użyciu i przechowywaniu.

Kolorystyczne oznaczenie butli z gazem

W butlach przechowywany jest gaz pod ciśnieniem w stanie ciekłym lub gazowym. Dla zapewniania maksimum bezpieczeństwa są one produkowane ze stali nierdzewnej, stali wysokowęglowej, aluminium lub materiałów kompozytowych. Co więcej, większość butli wyposażona jest w dodatkowe uchwyty lub łańcuchy, które ułatwiają ich transportowanie. Niezwykle ważne jest również, by dana butla miała szczelny zawór, który uchroni jej zawartość przed niekontrolowanym wydostaniem się.

Ponieważ na rynku dostępnych jest wiele gazów technicznych, istnieje specjalna klasyfikacja kolorystyczna, która pozwala na ocenę zawartości butli z gazem bez potrzeby upuszczania jej zawartości. Odpowiednie kolory przypisane są na podstawie normy PN-EN 1089-3:1999.

  • Butla biała – gazy medyczne i do oddychania,
  • Butla zielona – gazy spożywcze,
  • Butla ciemnozielona – argon,
  • Butla szara – dwutlenek węgla,
  • Butla czarna – azot,
  • Butla niebieska u góry biała – tlen,
  • Butla kasztanowo czerwona – acetylen.

Zanim dana butla trafi do obiegu, musi ona wcześniej przejść przez ekspertyzę Urzędu Dozoru Technicznego. W ten sposób butle, które zostały pozytywnie zaopiniowane, dostają specjalną naklejkę UDT, stempel inspektora oraz protokół z pisemnym zezwoleniem na jej użytkowanie.

Dystrybucją i produkcją gazów techniczny oraz spożywczych zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak ImtechGaz z Warszawy.

Butle jednorazowe oraz wielorazowe

Oprócz wspomnianych wyżej różnic, można również wskazać butle jednorazowe oraz wielorazowe. W przypadku tych pierwszych nie jest wystawiany atest na ich powtórne napełnienie, dlatego gdy zostanie zużyta ich zawartość, wtedy wymieniane są na nowe. Taka butla może być również oddana na złom, pod warunkiem, że wcześniej został odkręcony zawór i spuszczone zostały resztki gazu z gumowego reduktora. Natomiast butle wielorazowe mają odpowiedni atest, który pozwala na ich ponowne napełnienie gazem.

Dlatego warto się zapoznać, w jakim rodzaju butli jest dostarczany do nas gaz.