Dobry Styl > Porady > Czy za granicą przysługuje opieka zdrowotna?

Czy za granicą przysługuje opieka zdrowotna?

Data: 15.04.2021 Kategoria: Porady

Podróże służbowe i prywatne są już niemal codziennością. Odbywają się one nie tylko w celach zawodowych, ale też wypoczynkowych. Wiele osób nie wyobraża sobie, by spędzić coroczny urlop w kraju. Wyjazd poza granice Polski wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Jak zadbać o opiekę zdrowotną, będąc w obcym kraju? Wyjaśniamy, czy na terenie innych państw przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia opłacanego w rodzimym kraju.

Opieka zdrowotna za granicą w praktyce

Osoby ubezpieczone w ramach podstawowej opieki medycznej w kraju mają do pewnego stopnia zapewnione wsparcie podczas trwania podróży zagranicznych. Dotyczy to jednak przede wszystkim wyjazdów do państw Unii Europejskiej, pod warunkiem wyrobienia sobie tzw. EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wsparcie to jest jednak ograniczone, a skorzystanie z usług medycznych wymaga najczęściej zapłacenia za nie, by dopiero po powrocie do Polski otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Dlatego warto przygotować się do podróży przez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Opcja ta pozwala skutecznie zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami. Głównym powodem, dla którego warto zainwestować w prywatny pakiet zdrowotny, jest wysokość koniecznych do poniesienia kosztów w przypadku ewentualnego skorzystania z pomocy lekarskiej. W zależności od zakresu wykonywanych czynności medycznych specjalistyczna pomoc lekarska może okazać się wysokim wydatkiem – wyjaśnia ekspert z firmy Ubezpieczenia Artur Jabłoński.

Należy pamiętać, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne powinno być indywidualnie dopasowane do potrzeb podróżujących – może ono dotyczyć indywidualnych, grupowych czy też rodzinnych wyjazdów. Warto wziąć także pod uwagę kierunek, jak i cel podróży. Wówczas jest możliwe maksymalne dopasowanie zakresu i czasu trwania ochrony. Najczęściej umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na rok, a jej warunki obejmują zakres uzupełniający podstawową opiekę zdrowotną za granicą gwarantowaną w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument wydawany przez NFZ wszystkim osobom udającym się za granicę. Osoby planujące podróże są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku we właściwym oddziale NFZ bądź za pomocą portali internetowych. Karta ta uprawnia polskich turystów do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki medycznej na terenie państw Unii Europejskiej, świadczonej przez państwowe placówki zdrowotne. Co ważne, pomoc ta przysługuje tylko na zasadach obowiązujących w danym kraju.

Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do dodatkowych ubezpieczeń turystycznych, nie pokrywa ona kosztów związanych z ewentualnym transportem medycznym umożliwiającym powrót do Polski. Nie obejmuje ona również kosztów związanych z ratownictwem medycznym oraz koniecznymi do zorganizowania poszukiwaniami wykonywanymi przez specjalistyczne służby ratunkowe. W zależności od celu i zakresu podróży może się okazać, że wybrane państwo nie świadczy również usług hospitalizacji w ramach ubezpieczenia – wówczas pacjent jest zobowiązany do poniesienia wysokich kosztów. Chcąc uniknąć problemów, ale też zapewnić sobie spokojny wyjazd – warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie. W przeciwieństwie do możliwych do osiągnięcia zysków – koszt jego wykupu nie jest wysoki.