Dobry Styl > Wystrój wnętrz > Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Data: 05.11.2019 Kategoria: Wystrój wnętrz

Księga przychodów i rozchodów to najprostsza forma rozliczeń z urzędem skarbowym. Rozliczanie działa na zasadach uproszczonych, a co więcej, może być prowadzone przez internet. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak stosować tę formę ewidencji. Sprawdź, czym jest księga przychodów i rozchodów oraz jakie warunki trzeba spełniać, by z niej korzystać.

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji księgowej, służąca do rozliczania się z należnego podatku z urzędem skarbowym. Znajdują się w niej wszelkie dane dotyczące przychodów oraz kosztów firmy.

Składa się z szesnastu kolumn, w których kolejno wpisuje się dane dotyczące wszystkich zdarzeń gospodarczych. Warto pamiętać, aby prowadzić księgę w sposób rzetelny i dokładny. Jest to na tyle proste, że możemy uzupełniać ją samodzielnie, jeśli jednak nie chcemy się tym zajmować – możemy zlecić jej prowadzenie biuru rachunkowemu.

Kto może skorzystać z rozliczeń za pomocą księgi przychodów i rozchodów?

Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji operacji finansowych. To, jaką formę wybiorą, zależy między innymi od przepisów prawnych. Zdarza się jednak, że mają wybór, który rodzaj narzędzia księgowego wybrać. Z księgi przychodów i rozchodów mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz odprowadzający podatek liniowy. Jest to również możliwe dla osób fizycznych, które nie są opodatkowane ryczałtem, a także dla spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów możliwe jest także w sytuacji, kiedy przychody za rok ubiegły nie przekroczyły w przeliczeniu dwóch milionów euro. W przypadku wyższych kwot osiąganego przychodu konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

Co jeszcze warto wiedzieć o księdze przychodów i rozchodów?

Jeżeli wybierzemy tę formę rozliczenia z urzędem skarbowym, należy rozpocząć jej prowadzenie z dniem 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Fakt ten należy zgłosić do fiskusa w ciągu dwudziestu dni. W przypadku spółek księgę prowadzi się dla spółki, jednak każdy ze wspólników ma obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania – opowiada specjalista z biura rachunkowego Plus w Katowicach.

Księgę przychodów i rozchodów możemy prowadzić w sposób tradycyjny, papierowy lub internetowo. Jeśli prowadzimy ją przez internet nie ma konieczności jej drukowania, ważne jest jednak, aby w odpowiedni sposób chronić pliki. Księga musi być przechowywana w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia działalności. Może być również przechowywana w biurze rachunkowym. Miejsce przechowywania księgi należy jednak zgłosić do urzędu skarbowego.