Dobry Styl > Budowa i remont > Deskowania ślizgowe na budowie silosów

Deskowania ślizgowe na budowie silosów

Data: 13.02.2019 Kategoria: Budowa i remont

Silosy to zbiorniki żelbetonowe, służące do składowania materiałów sypkich oraz masowych. Są wyjątkowo trwałe i odporne na obciążenia. Ze względu na ich specyficzny kształt, buduje się je w systemie deskowania ślizgowego. Jest to jedyny rodzaj deskowań, w którym formowanie konstrukcji odbywa się w sposób ciągły. Przeczytaj więcej o deskowaniach ślizgowych na budowie silosów.

Deskowanie ślizgowe ma zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach o przekroju niezmieniającym się na całej wysokości obiektu. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Na czym polega deskowanie ślizgowe?

W deskowaniu ślizgowym elementem formującym są tarcze, wykonane z drewna lub blachy stalowej. Łączą się one w zestawy za pomocą stalowych ram, na których montuje się dźwigniki hydrauliczne, które z kolei podnoszą całe rusztowanie.

Przez każdy taki dźwignik przechodzi stalowy pręt nośny w osłonce. Pręty te ustawia się wewnątrz wznoszonej ściany i opiera o fundamenty. Dźwigniki przesuwają się w pionie po prętach nośnych, przez co podnosi się cały system deskowań i połączone z nim pomosty robocze.

Następny etap to betonowanie, podniesienie dźwignikami całego deskowania i ustawianie zbrojenia. Po tym można betonować wyższą część ściany.

Tego typu system deskowań ślizgowych oferuje firma Doka, specjalizująca się we wdrażaniu nowoczesnych systemów deskowań, a także w pomocy przy realizacji inwestycji budowlanych.

Deskowania ślizgowe na budowie silosów

Metoda deskowania ślizgowego na budowie silosów jest trzykrotnie szybsza od pozostałych metod oraz pozwala uzyskać całkowicie monolityczną strukturę powierzchni. Dzięki niej zaoszczędzimy czas, koszty obsługi, koszt najmu maszyn czy przygotowania placu budowy. Jakość uzyskanej konstrukcji jest lepsza, a sam ślizg można wykorzystywać wielokrotnie.

Metoda ślizgu wykorzystywana jest przede wszystkim do konstrukcji ściany komory. Ściany silosu sprzężone są obwodowo. W nich znajdują się kanały kablowe, do których wprowadza się kable, po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. Następnie kable spina się, a kanały wypełnia. Element monolityczny, w którym beton i stal ze sobą współpracują, otrzymuje się po związaniu wypełnienia. Dzięki wprowadzeniu naprężenia wstępnego w płaszczu zbiornika przeciwnego do naprężeń użytkowych, wykorzystuje się mniejszą ilość zbrojenia oraz mniejszą ilość betonu.

Dach silosu wykonywany jest z cynkowej konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami sprężającymi.

Na koniec warto zaznaczyć, że w każdym silosie kluczowe będzie odpowiednie zaprojektowanie układu transportu poziomego oraz pionowego, wiodącego materiał do rozdzielaczy, które mają za zadanie zapewnić równomierne zasypywanie wnętrza konstrukcji.