Dobry Styl > Porady > Dom opieki jako drugi dom dla osób starszych

Dom opieki jako drugi dom dla osób starszych

Data: 14.12.2018 Kategoria: Porady

Czas nikogo nie oszczędza. Nasi rodzice, dziadkowie – osoby, które zajmowały się nami dbając o nasze bezpieczeństwo i wygodę sami mogą potrzebować pomocy na jesieni życia. Co zrobić, gdy warunki mieszkaniowe czy obowiązki zawodowe nie pozwalają nam na zaopiekowanie się starszymi członkami rodziny? Rozwiązaniem jest dom opieki. Jak wybrać idealny?

Kiedy do domu opieki?

Starość ma różne oblicza. Jedni są w stanie zadbać o siebie do końca zachowując siły fizyczne i jasny umysł, a inni, wyniszczeni chorobą, potrzebują by ktoś wziął na siebie troski dnia codziennego i otoczył ich troskliwą opieką. Domy opieki dbają o podopiecznych w każdym wieku: z demencją, chorych na Alzheimera, których pozostawienie bez opieki byłoby groźne zarówno dla nich samych, jak i dla otoczenia, ale również o osoby niepełnosprawne i potrzebujące intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji – mówi specjalista z domu opieki DUOMED w Markach pod Warszawą.

Warto wziąć pod uwagę przekazanie opieki nad bliską osobą specjalistycznej placówce, gdy koszty finansowe lub emocjonalne sprawowania opieki nad chorym w domu są dla nas i/lub rodziny zbyt duże. Poza tym trudno o lepszą opiekę, niż stały dostęp podopiecznego do wykwalifikowanego personelu medycznego.

Jak wybrać dobry dom opieki?

Szukając odpowiedniego domu opieki dla naszych bliskich, którzy nie potrafią już sami o siebie zadbać w sposób wystarczający, warto zwrócić uwagę na szereg czynników. Należą do nich:

  • doświadczenie w opiece nad osobami starszymi – doświadczenie pracowników domu opieki wprost przekłada się na bezpieczeństwo podopiecznych, ponieważ otoczenie jest przystosowane do jego potrzeb, a złe nastroje umiejętnie i z szacunkiem łagodzone,
  • wykwalifikowana kadra (lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób niepełnosprawnych, rehabilitanci) – obecność lekarza czy wykwalifikowanej pielęgniarki w przypadku osób przewlekle chorych trudno przecenić. Stałe monitorowanie stanu zdrowia, dobór i dawkowanie leków i umiejętna pielęgnacja przekładają się na komfort życia podopiecznego,
  • wygląd domu opieki i pokojów podopiecznych – pokoje powinny być czyste i estetyczne,
  • otoczenie domu opieki – ogród przy domu opieki do dyspozycji podopiecznych jest nieoceniona zaletą, ponieważ pozwala na korzystanie z dobrodziejstw świeżego powietrza również tym, dla których długie spacery są już zbyt dużym wysiłkiem,
  • odległość od naszego miejsca zamieszkania – bliskość miasta, w którym mieszkamy ułatwia odwiedzanie rodziny,
  • atmosfera panująca w domu opieki – to jest czynnik, który najtrudniej zmierzyć, ale w rozmowie z pracownikami oraz podopiecznymi łatwo dostrzeżemy czy podopieczni są traktowani z należnym im szacunkiem.