Dobry Styl > Porady > EKG spoczynkowe i wysiłkowe – o czym nam mówi?

EKG spoczynkowe i wysiłkowe – o czym nam mówi?

Data: 15.01.2020 Kategoria: Porady

EKG, czyli elektrokardiografia, należy do jednych z najczęściej przeprowadzanych badań diagnostycznych chorób serca. Polega ono na wykonaniu elektrokardiogramu, czyli zapisu pracy mięśnia sercowego. Wyróżniamy dwie metody wykonywania EKG – w formie spoczynkowej oraz wysiłkowej. Czym dokładnie charakteryzują się te techniki i w jakim celu się je wykorzystuje?

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe należy do badań kardiologicznych, które wykorzystuje się w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń w pracy serca. Mięsień sercowy pracuje regularnie kurcząc się i rozkurczając, co wiąże się z przepływem prądu elektrycznego. Aparatura diagnostyczna rejestruje impulsy elektryczne i zapisuje je w formie elektrokardiogramu, który pozwala ocenić kondycję serca i sprawdzić, czy w jego pracy nie występują odchylenia od normy, takie jak zaburzenia rytmu serca lub nieprawidłowości w budowie mięśnia sercowego bądź w przepływie krwi. Ten papierowy zapis wykorzystuje się w diagnostyce choroby niedokrwiennej, zawału serca, arytmii oraz choroby wieńcowej. W tym celu na ciele pacjenta – na jego klatce piersiowej oraz na kończynach – umieszcza się specjalne elektrody. Badanie odbywa się w pozycji leżącej i trwa kilka minut. Jest w pełni bezpieczne i można je wykonywać zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Kolejną zaletą tego badania jest jego powszechna dostępność. EKG wykonuje się w nie tylko w szpitalu, ale też w przychodniach czy gabinetach lekarskich. To również usługa oferowana w ramach badań zdolności do pracy, które przeprowadza np. Centrum Medycyny Pracy Hipokrates z siedzibą w Tychach.

EKG wysiłkowe

Wysiłkowa metoda przeprowadzania EKG nie różni się od formy spoczynkowej co do samej zasady, która polega na rejestracji impulsów elektrycznych w trakcie skurczów i rozkurczów mięśnia sercowego przy użyciu elektrod przyklejanych do klatki piersiowej. Różnica pomiędzy tymi dwoma technikami polega na tym, że w przypadku EKG wysiłkowego pacjent nie pozostaje w spoczynku, a porusza się. Próba wysiłkowa zazwyczaj odbywa się na bieżni ruchomej, po której porusza się pacjent w coraz szybszym tempie. Dzięki temu można ocenić pracę serca w trakcie wysiłku i wykryć ewentualne nieprawidłowości, np. odchylenia tętna i ciśnienia, związane z niewydolnością krążenia. Badania wysiłkowe mają istotne znaczenie dla sportowców, a także osób z chorobą niedokrwienną lub przed rehabilitacją po przebytym zawale mięśnia sercowego. Podsumowując: badanie EKG to powszechnie dostępna i skuteczna metoda diagnostyki zaburzeń pracy serca i układu krążenia.