Dobry Styl > Porady > Eksport żywności do Chin. Zasady i warunki

Eksport żywności do Chin. Zasady i warunki

Data: 17.01.2020 Kategoria: Porady

Kultura w Chinach ulega dynamicznym zmianom. Dotyczy to różnych sfer życia mieszkańców Państwa Środka: sztuki, mody, ale też… jedzenia. Chińczycy chętnie sięgają po europejskie produkty spożywcze, co stanowi atrakcyjną perspektywę dla polskich producentów i przedsiębiorców, którzy upatrują w tym szansy na rozwój nowych kontaktów handlowych. Co trzeba wiedzieć na temat eksportowania żywności na rynek chiński?

Perspektywy eksportu artykułów spożywczych do Chin

W związku z kulturowymi i gospodarczymi przemianami, Chiny są dzisiaj nie tylko eksporterem słynącym z dostarczania tanich produktów, ale stały się również ważnym importerem towarów. Szczególnie duże zapotrzebowanie jest tam na dobra wysokiej jakości, wręcz luksusowe. Jak się jednak okazuje, obecnie do miedzianych i innych elementów mechanicznych, które do tej pory chętnie importowali chińscy przedsiębiorcy, dołączyły artykuły spożywcze. Wynika to z coraz większego PKB Chin, a co za tym idzie rosnącej konsumpcji i zaciekawienia chińskich klientów europejskimi produktami, również jedzeniem. Chińczycy chętnie sprowadzają w szczególności produkty z mleka i mąki, mięso drobiowe oraz jajka. Nic więc dziwnego, że polscy przedsiębiorcy poszukujący nowych rynków zbytu widzą w eksporcie żywności do Chin szansę na rozwój biznesu. Wejście na rynek chiński może jednak nie być proste.

Jak eksportować żywność do Chin?

Dobry pomysł na biznes, analiza rynku i znalezienie odbiorców to nie wszystko, by z powodzeniem eksportować towary do Chin. Warto tu przemyśleć strategię marketingową projektując opakowania produktów zgodnie z trendami i prawem obowiązującymi na chińskim rynku, gdzie przywiązuje się dużą wagę do etykietowania (napisy powinny być w języku chińskim, czasem też dodatkowo angielskim). Istotne znaczenie mają również kwestie formalne, o które trzeba zadbać, szczególnie jeśli chodzi o żywność, której sprowadzanie do Państwa Środka wymaga spełnienia wielu, często bardzo restrykcyjnych norm. Po pierwsze krajowy przedsiębiorca musi uzyskać stosowne zezwolenie uprawniające go do eksportowania swoich towarów na teren Chińskiej Republiki Ludowej. Należy liczyć się z tym, że procedura ta może być skomplikowana i czasochłonna. Wymagane jest złożenie aplikacji z kompletną dokumentacją obejmującą zaświadczenia potwierdzające legalny charakter prowadzonego biznesu, a także jakość i bezpieczeństwo towarów. Produkty żywnościowe poddawane są szczegółowej inspekcji, w tym testom laboratoryjnym i badaniom sanitarnym. Warto przy tym zwrócić uwagę na restrykcyjne wymagania weterynaryjne. Należy również nawiązać współpracę z chińskimi dystrybutorami. Ze względu na zawiłość przepisów dotyczących certyfikacji i uzyskania zezwolenia na eksport żywności do Chin, a także różnice w interpretacji tych przepisów w poszczególnych urzędach i prowincjach chińskich, wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy profesjonalnych pośredników w handlu z Państwem Środka. Przykładowo firma Ideum zajmuje się kompleksową obsługą zarówno importu, jak i eksportu do Chin, co stanowi nieocenioną pomoc w przezwyciężeniu barier językowych i kulturowych oraz w sprawnej realizacji zamówień.