Dobry Styl > Budowa i remont > Finansowanie zakupu działki budowlanej

Finansowanie zakupu działki budowlanej

Data: 16.07.2018 Kategoria: Budowa i remont

Zakup działki pod budowę domu nie musi być nieosiągalnym marzeniem – nawet wówczas, gdy dysponujemy ograniczonymi środkami pieniężnymi. Inwestycję można sfinansować na kilka sposobów, m.in. przy pomocy kredytu hipotecznego. Kredyty na zakup działki są udzielane na bardzo podobnych zasadach jak kredyty na zakup domu czy mieszkania. Istnieje też możliwość uzyskania kredytów podwójnych, na działkę oraz dom.

Warunki finansowania działki pod budowę domu

Aby uzyskać kredyt na zakup ziemi pod budowę domu, należy spełniać kryteria porównywalne do tych, które są wymagane przy kredycie na zakup standardowej nieruchomości mieszkaniowej. Warunek podstawowy stanowi zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki czy też cena (marża, prowizja) ustalana jest w taki sposób, jak ma to miejsce przy kredycie na zakup mieszkania.

Istotną rolę odgrywają dokumenty związane z inwestycją. Poza odpisem z księgi wieczystej nabywanej działki, należy przedstawić m.in. dokumenty poświadczające budowlany status działki – decyzje i zaświadczenia o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Banki rzadko są zainteresowane udzielaniem kredytu hipotecznego na działki rolne czy użytkowe. Konieczne jest również dostarczenie aktualnego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz dokumentu potwierdzającego, że podmiot sprzedający jest prawnym właścicielem ziemi.

Kiedy możemy spodziewać się decyzji odmownej?

Niektóre okoliczności mogą przesądzić o nieotrzymaniu kredytu na zakup działki budowlanej.

Poza tak oczywistymi, jak nieodpowiedni status działki czy braki w dokumentacji, dochodzą czynniki mocno subiektywne – np. mało atrakcyjne położenie działki. Wiele banków posiada określone standardy co do tego, gdzie dana działka może być ulokowana – wpływa to bowiem na płynność nieruchomości. Uznaniem kredytodawców cieszą się zwłaszcza działki położone w aglomeracjach miejskich i bliskich odległościach od miast wojewódzkich – objaśnia ekspert Osiedla Nowy Horyzont w Kobylance koło Szczecina i Stargardu, gdzie znajduje się ponad sto uzbrojonych działek, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

Kredyty na zakup działki oraz budowę domu

W wybranych przypadkach istnieje możliwość otrzymania dwóch kredytów – na działkę oraz dom. Nie są one jednak udzielane jednocześnie. Aby bank mógł przyznać środki na budowę domu, kredytobiorca powinien posiadać pozwolenie na budowę, otrzymane w chwili stania się właścicielem gruntu. Dopiero wówczas można pozyskać środki kredytowe przeznaczone na sfinansowanie wszelkich prac budowlanych. I tu jednak należy liczyć się z wymogami, takimi jak ograniczony czas zakończenia inwestycji. Wymagany jest też kosztorys robót, który pomaga w ustaleniu kosztów budowy, stanowiąc podstawę do późniejszych rozliczeń z bankiem. Tylko dokładne zadbanie o każdy aspekt formalny sprawi, że uzyskanie kredytu okaże się możliwe, a nabycie wymarzonej działki i budowa własnego domu stanie się faktem.