Dobry Styl > Budowa i remont > Grodzenie placów budów. Ogrodzenia tymczasowe

Grodzenie placów budów. Ogrodzenia tymczasowe

Data: 24.04.2019 Kategoria: Budowa i remont

Każdy plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Nie jest tutaj sprawą najważniejszą ochrona mienia i materiałów, chociaż i ona przy okazji budowy ogrodzenia zostaje zwiększona, lecz przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, a więc sąsiadom, dzieciom, a i samym pracownikom realizującym prace budowlane w danym miejscu. Solidne ogrodzenie znacznie takie bezpieczeństwo zwiększa.

Regulacje prawne na temat zabezpieczania placu budowy

Jak informują nas specjaliści z firmy RAMIRENT ze Szczecina, regulacje prawne co do zasad stawiania ogrodzeń placu budowy wynikają nie tylko z przepisów Prawa Budowlanego, lecz także z innych aktów prawnych, w tym z Kodeksu Pracy oraz z rozporządzeń ministra infrastruktury w sprawie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401)
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Jak widzimy odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, jest obligatoryjne, a i samo ogrodzenie musi spełniać określone wymogi. Wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 1,5 m, a sposób jego wykonania nie może tworzyć, nowych dodatkowych zagrożeń dla ludzi. Istnieje jednak niemało innych, szczegółowych warunków ustawiania ogrodzeń placu budowy, do których należy się bezwzględnie stosować. Jako przykład możemy tutaj wskazać obowiązek umieszczania ogrodzenia w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budowli, z której podczas prowadzenia prac może dochodzić do spadania materiałów lub narzędzi. Innym takim przykładem są wykopy, które przy głębokości większej niż 1 metr należy ogradzać balustradą o wysokości minimum 1,1 m.

O czym jeszcze warto pamiętać przy grodzeniu placu budowy?

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ogrodzenie placu budowy ma chronić osoby postronne i pracowników. Mając to przede wszystkim na uwadze, warto wszakże jeszcze przed postawieniem ogrodzenia zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Należy tak wyznaczyć grodzoną powierzchnię, aby można było na niej również przechowywać materiały budowlane, a także różne odpady. Dobrze będzie także, by na wydzielonym terenie, pomieścić mogły się wszystkie pojazdy używane w czasie budowy i by mogły się one tam swobodnie poruszać oraz by wzajemnie się nie blokowały. W większości sytuacji normalne place budowy nie muszą być otaczane trwałymi ogrodzeniami z własnymi fundamentami, czy z fundamentowanymi słupkami. Najczęściej wystarczą tutaj ogrodzenia przenośne, łączone z gotowych paneli i bram w obramowaniach wyprodukowanych ze stalowych profili. Tego typu konstrukcje doskonale sprawdzają się także przy organizacji różnego rodzaju imprez masowych. Poszczególne elementy stalowych ogrodzeń przenośnych zaopatrzone są w specjalne ciężkie stopy (podpory) wykonane zazwyczaj z betonu, a czasem z płyty stalowej.