Dobry Styl > Budowa i remont > Jak działa tokarka?

Jak działa tokarka?

Data: 07.06.2017 Kategoria: Budowa i remont

Tokarki, jak wskazuje nazwa, służą do toczenia. Urządzenia te należą do grupy sprzętów służących do obrabiania skrawaniem. Używa się ich do przerabiania przedmiotów o kształcie brył obrotowych takich jak walce, stożki, kule, a także gwinty wewnętrzne i zewnętrzne. Tokarki są wykorzystywane na szeroką skalę w różnych gałęziach przemysłu. Najczęściej stosuje się je do obrabiania metalu, choć można z ich pomocą poddać obróbce inne materiały np. drewno.

Obsługa tokarki nie jest zadaniem skomplikowanym, jednak wymaga od operatora posiadania odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych ukończeniem kursu. Poniżej przedstawimy podstawowe zasady pracy z tym urządzeniem.

Zasady działania tokarki

Współcześnie praca tokarek została zautomatyzowana poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów numerycznego sterowania. Wykorzystanie komputera nie zmieniło podstaw działania maszyn, ale przyczyniło się do zwiększenia ich dokładności. Sterowanie automatycznie urządzenia pracują z niezwykłą dokładnością, dzięki czemu wyeliminowano szansę wystąpienia jakichkolwiek błędów. Zwiększyło się też znacznie tempo obrabiania, co przyczyniło do przyspieszenia procesu produkcji oraz zmniejszenia jej kosztów. Użycie komputera sprawiło również, że wszystkie toczone elementy mają dokładnie takie same parametry.

Nowoczesne tokarki cnc, pomimo wszystkich usprawnień, pracują na podobnych zasadach, jak stosowne wcześniej urządzenia sterowane ręcznie. Proces toczenie odbywa się poprzez kształtowanie nożem tokarskim materiału, dzięki czemu uzyskuje on pożądany kształt. Przedmiot, który ma zostać poddany obróbce, należy umieścić w uchwycie tokarki. Następnie zostaje on wprawiony ruch obrotowy, w tym czasie narzędzie obróbcze poddaje go procesowi skrawania. Nóż tokarski wykonuje ruchy posuwiste względem obracanego przedmiotu. Jednak ze względu na kierunek tego ruchu wyróżnia się cięcie: wzdłużne (równoległe do obracanego przedmiotu), kopiowe (po dowolnej linii wskazywanej przez sterownik), poprzeczne (prostopadłe do obracanego przedmiotu) i kształtowe (wykonywanie cięcia za pomocą nożna o kształcie obrabianego przedmiotu).

Tokarka może służyć także do wykonywania innych czynności niż toczenie, takich jak wiercenie, wytłaczanie, rozwiercanie. Wykorzystuje się ją także do przecinania i radełkowania.