Dobry Styl > Budowa i remont > Jak przygotować zaprawę torkretową?

Jak przygotować zaprawę torkretową?

Data: 21.08.2021 Kategoria: Budowa i remont

Beton jest podstawowym materiałem wykorzystywanym w budownictwie, używanym zarówno przy wznoszeniu budowli kubaturowych, jak i w budownictwie liniowym czy podczas wykonywania różnego rodzaju obiektów inżynieryjnych. Może być układany przy zastosowaniu różnych technologii, w zależności od rodzaju obiektu lub jego części. Do najczęściej wybieranych należy stosowanie szalunków, jednak w wielu przypadkach korzysta się również z torkretowania.

Na czym polega torkretowanie?

Torkretowanie jest techniką nakładania warstw betonu przez jego natrysk na powierzchnię. Używa się jej zwłaszcza tam, gdzie chodzi o ułożenie stosunkowo cienkiej warstwy, a korzystanie z szalunków byłoby nieefektywne, podnosiło koszt wykonania prac i mocno je wydłużało. Szczególnie chętnie betony natryskowe są stosowane przy zabezpieczaniu skarp, wykopów oraz ścian tuneli, jak również wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych. Natrysk betonu sprawdza się także w miejscach, do których dostęp jest ograniczony.

Technologię natryskiwania betonu coraz szerzej wykorzystuje się również przy naprawach obiektów budowlanych. W tym przypadku wykorzystywane są specjalne zaprawy torkretowe, które mogą być podawane w technologii mokrej lub suchej. W pierwszym przypadku używana jest gotowa mieszanka podobna jak przy wylewaniu betonu. Przy torkretowaniu na sucho woda jest doprowadzana do dyszy, którą natryskuje się beton, a proces mieszania zachodzi równolegle z jego układaniem. Choć mieszanki tego rodzaju są nieco droższe, to ich nakładanie okazuje się prostsze ze względu na brak ograniczeń technologicznych co do czasu, w jakim materiał musi być wykorzystany czy unikanie kłopotów z jego transportem, np. wynikającym z trudności w dotarciu betonowozów w pobliże miejsca aplikacji.

Zastosowanie zapraw torkretowych

Zaprawy torkretowe sprawdzają się bardzo dobrze przy naprawach konstrukcji betonowych, w których pojawiły się większe pęknięcia albo odspojenia, a także doszło do odsłonięcia zbrojenia. Nadaje się również do konstrukcji, w których wykorzystano zbrojenia sprężone. Można je z powodzeniem wykorzystywać przy pracach remontowych związanych z likwidowaniem uszkodzeń powierzchni poziomych np. sklepień tuneli czy stropów lub kopuł, a także ścian pionowych oraz wszelkiego typu filarów. Duży wybór zapraw torkretowych do stosowania na sucho oferuje m.in. producent zapraw do betonu Immerbau. W ofercie znajdują się zaprawy Immercret o różnej odporności na ściskanie, która może docelowo wynosić od 25 do 50 MPa, a także dwóch wersjach uziarnienia do 2 i do 5 mm. Mogą one zawierać inhibitory korozji lub uelastyczniające włókna. Przygotowanie zapraw do użytku wymaga dostarczenia wody spełniającej wymogi normy PN-EN 206-1, np. wodociągowej. Szczególne znaczenie ma właściwe przygotowanie podłoża.