Dobry Styl > Porady > Jakie drewno wykorzystuje się przy produkcji drzwi zewnętrznych?

Jakie drewno wykorzystuje się przy produkcji drzwi zewnętrznych?

Data: 02.09.2021 Kategoria: Porady

Drewniane drzwi zewnętrzne to prawdziwa klasyka. Drewno słynie z licznych zalet, takich jak wysoka wytrzymałość oraz bardzo dobra izolacja cieplna. Niemniej jednak każdy gatunek drewna ma nieco inne parametry techniczne, różni się też barwą i strukturą. W poniższym wpisie wyjaśniamy, czym charakteryzują się gatunki drewna wykorzystywane w stolarce drzwiowej.

Popularne drewno sosnowe

Drzwi sosnowe niezmiennie cieszą się dużą popularnością, szczególnie jeśli za główne kryterium przyjmiemy cenę produktu. Drewno z sosny jest miękkie, dlatego wykonane z niego drzwi są wyjątkowo lekkie. Poznamy je po żółto-białej barwie i pomarańczowym usłojeniu. Do zalet drzwi z tego surowca należy m.in. bardzo dobra izolacja termiczna. Regularna konserwacja pozwoli na ich wieloletnie użytkowanie.

Drewno meranti – alternatywa dla drewna sosnowego

Choć meranti jest drewnem egzotycznym, produkowane z niego drzwi zewnętrzne nie należą do rzadkości. A to dlatego, iż meranti jest trwałe i nie niszczeje pod wpływem wilgoci. Charakteryzuje się także większą twardością niż drewno sosnowe oraz bardzo dobrą izolacją cieplną i akustyczną. Jeśli poszukujemy solidnych drzwi zewnętrznych, z pewnością powinniśmy rozważyć zakup drzwi meranti.

Jak mówi specjalista firmy Wiktorczyk:

Meranti to drewno egzo­ty­czne, liś­ci­aste pochodzące z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Wys­tępuje w kilku odmi­anach, z czego najbardziej pop­u­larne jest Red Meranti. Nasza firma ofer­uje gatunek, którego gęs­tość jest więk­sza od 450 kg/​m3. Charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, a więc i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Jest trwałe, oraz wytrzy­małe. Osiąga bardzo dobre para­me­try izo­la­cyjności cieplnej i akusty­cznej. Posi­ada sil­nie charak­terysty­czne rysy drewna, przez co bardzo efek­townie wygląda poma­lowane farbą trans­par­entną. Anal­iza pod­sta­wowych para­metrów fizyczno-​mechanicznych wskazuje, że drewno mer­anti wykazuje więk­szą odporność na wpływy atmos­fer­yczne niż sosna. Co ciekawe drewno dębowe niewiele mu ustępuje.

Ponadprzeciętnie trwałe drewno dębowe

Drzwi zewnętrzne dębowe to synonim wytrzymałości i trwałości. Dębina jest bardzo twardym gatunkiem drewna.  Ma barwę miodowo-złotą i prosto rozmieszczone słoje. Drzwi dębowe cechuje ponadprzeciętna dźwiękoszczelność wynikająca z gęstości dębiny wynoszącej aż 650 kg/m3 i więcej. Drzwi dębowe wyróżniają się także wysoką odpornością na działanie pasożytów, pleśni i grzybów. Jest to spowodowane zgromadzonymi w dębinie garbnikami, które dla drewna są naturalnymi środkami ochronnymi.