Dobry Styl > Porady > Jakie kwalifikacje można zdobyć w policealnych szkołach medycznych

Jakie kwalifikacje można zdobyć w policealnych szkołach medycznych

Data: 09.10.2018 Kategoria: Porady

Służba zdrowia to nie tylko lekarze z wyższym wykształceniem, mający za sobą wiele lat studiów na wydziale medycyny. To także liczne grono techników, asystentów czy opiekunów, bez których niesienie pomocy osobom chorym byłoby praktycznie niemożliwe. Aby wykonywać jeden z tych zawodów, konieczne jest jednak zdobycie pewnych kwalifikacji. Umożliwiają to policealne szkoły medyczne. Co oferują?

Jeśli chodzi o kompetencje, które rozwinąć można dzięki podjęciu nauki w policealnym studium medycznym – takim jak choćby Dental Service w Szczecinie – wyróżnić możemy zasadniczo trzy obszary. W ramach pierwszego z nich wykształcić się można na technika (np. dentystycznego lub technika sterylizacji medycznej), którego kwalifikacje potwierdza pomyślne zdanie stosownego egzaminu państwowego.

Technik sterylizacji medycznej, technik dentystyczny

Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy zawód, powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek służby zdrowia i współpracujących z nimi podmiotów. Osoby z tym tytułem z pewnością znajdą więc zatrudnienie. Podobnie zresztą jak technicy dentystyczni, stale poszukiwani przez gabinety stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne w związku z postępującymi przemianami cywilizacyjnymi (jak np. starzenie się społeczeństwa czy powszechne spożywanie zbyt miękkich pokarmów, które nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi uzębienia).

Zawody okołostomatologiczne

Technik dentystyczny to zawód, który przypisać można zarazem do drugiego z trzech wspomnianych obszarów, do którego należą także inne profesje powiązane z działalnością gabinetów stomatologicznych. Chodzi przede wszystkim o asystentów stomatologicznych wspierających pracę lekarzy stomatologów, a także o higienistki stomatologiczne, na które praca czeka nie tylko w rzeczonych gabinetach, poradniach czy szpitalach, ale też w przedszkolach i szkołach.

Specjaliści od opieki

I tutaj przechodzimy do ostatniego obszaru, jakim jest opieka nad potrzebującymi jej osobami. Szkoła medyczna to doskonałe miejsce, aby uzyskać kwalifikacje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11), świadczenia usług wpierająco-opiekuńczych osobie starszej (Z.7) czy osobom chorym i niesamodzielnym (opiekun medyczny, potwierdzana egzaminem kwalifikacja Z.4).

Posiadając stosowny dyplom (również w formie międzynarodowej, tzw. EUROPASS – wydawany we wspomnianym na początku policealnym studium medycznym Dental Service), istotnie zwiększamy nie tylko nasze kompetencje, ale też szanse na rynku pracy. Tę ostatnią podjąć zaś można zarówno w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach opieki, sanatoriach czy – w przypadku opiekunek dziecięcych – w przedszkolach lub żłobkach, jak i indywidualnie, w środowisku domowym.