Dobry Styl > Budowa i remont > Klasyfikacja zapraw cementowych

Klasyfikacja zapraw cementowych

Data: 10.11.2021 Kategoria: Budowa i remont

Jednym z najważniejszych elementów współczesnej chemii budowlanej są zaprawy murarskie. Ze względu na swoją uniwersalność znajdują one zastosowanie w wielu etapach prac budowlanych lub remontowych. Najczęściej spotykanym ich rodzajem są zaprawy cementowe, które ze względu na swój skład można zaklasyfikować do różnych rodzajów. Między nimi występują często znaczące różnice, co ma bezpośrednie przełożenie na ich wykorzystanie.

Jakie wyróżnia się rodzaje zapraw cementowych?

Jednym z najważniejszych rodzajów zapraw murarskich są zaprawy cementowe. Przygotowywane są one z użyciem kruszyw budowlanych o odpowiedniej frakcji, cementu oraz wody. Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość znajdują one zastosowania w elementach konstrukcyjnych budynków, dlatego chętnie wykorzystuje się je przy budowie stropów, fundamentów lub ścian. Bardzo ważnym czynnikiem jest też odporność elementów wykonanych z zaprawy cementowej na działanie wody. Niestety zaprawa cementowa jest trudna do urobienia, dlatego często można się spotkać z dodawaniem do niej mączki żużlowej.

Z wykorzystaniem zaprawy cementowej powstaje tradycyjna zaprawa cementowo-wapienna. Jest ona powszechnie wykorzystywana w murowanie różnego rodzaju materiałów. Szczególnie dobrze łączy się z elementami betonowymi, ale często wykorzystuje się ją również w przypadku produktów wapienno-piaskowych lub ceramicznych. W przeciwieństwie do zaprawy cementowej jest ona znacznie łatwiejsza do urobienia.

Materiały do zapraw cementowych można nabyć w betoniarniach i żwirowniach, takich jak Betoniarnia Ceramot z siedzibą w Bukowie.

Klasyfikacja zapraw budowlanych

Można spotkać się z różnymi rodzajami klasyfikacji zapraw budowlanych. Jedną z najpopularniejszych jest ta ze względu na skład danej zaprawy. W takim przypadku wyróżnia się:

  • zaprawy cementowe,
  • zaprawy wapienne,
  • zaprawy cementowo-wapienne,
  • zaprawy gipsowe
  • gipsowo-wapienne,
  • zaprawy gliniane,
  • gliniano-wapienne.

Oczywiście to nie jedyny z podziałów. Innym bardzo ważnym czynnikiem w przypadku zapraw budowlanych jest ich odporność na ściskanie. Specjalnie do określania tego parametru zostało przydzielone oznaczenie literą M. Obok tego znaku znajduje się cyfra, której wartość wskazuje odporność na ściskanie – im jest ona wyższa, tym wyższa jest odporność danej zaprawy na ściskanie. Wśród produktów powszechnie dostępnych na rynku najniższą odpornością charakteryzują się te z oznaczeniem M 0,6, natomiast najwyższą z oznaczeniem M 15.