Dobry Styl > Porady > Kontenery idealne dla wojska

Kontenery idealne dla wojska

Data: 15.05.2019 Kategoria: Porady

Wojskowe zaplecze to wiele różnych pojedynczych lub zbiorczych obiektów, które pełnią swoje określone funkcje. Powinny być solidne, a przy tym mobilne – konieczny jest więc krótki czas montażu i demontażu, by móc przemieścić je do innej lokalizacji. Szczególnie dobrze w tej roli sprawdzają się modułowe kontenery, z których można utworzyć zaplecze mieszkalne, socjalne, biurowe, magazyny broni i wiele więcej. Jak konstruowane są kontenery modułowe dla wojska?

Siła to podstawa zorganizowanej grupy – budownictwo modułowe dla wojska

Kontenery dla wojska, którym przyjrzymy się w naszym artykule, to zespoły wytrzymałych modułów łączonych w spójną całość. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Modular System z Płocka, systemy modułowe w budownictwie pozwalają na szybkie wznoszenie obiektów, które w równie krótkim czasie mogą zostać zdemontowane i przeniesione do innej lokalizacji. Mogą to być obiekty pojedyncze lub zbiorcze. Bazą kontenerów z przeznaczeniem dla wojska są szkielety stalowe wykonane z odpowiednio wytrzymałych profili w konstrukcji składanej. Jak w każdym przypadku nowoczesnego budownictwa modułowego, poszczególne części konstrukcji są zaprojektowane w taki sposób, by były kompatybilne z pozostałymi. Ich obudowa, wykończenie, instalacje, inne dodatkowe elementy wyposażenia zależą od przeznaczenia.

Kontenery dopasowane do przeznaczenia

W ramach campusu wojskowego wykonywane są kontenery o bardzo szerokim przeznaczeniu. To oczywiście kontenery mieszkalne i sanitarne, które stanowią zaplecze dla żołnierzy, kontenery warsztatowe, energetyczne, chłodnicze, medyczne, ale też kontenerowe linie do dekompletacji amunicji, mobilne magazyny materiałów wybuchowych, a nawet magazyny broni. Jak wygląda kontenerowy magazyn broni? Kontener skonstruowany jest na stalowej ramie z pełnymi ścianami bocznymi oraz pełną ścianą tylną, a na ścianie frontowej znajdują się dwuskrzydłowe drzwi z odpowiednimi zamknięciami. Dach to również konstrukcja pełna, przyspawana do ramy szkieletu. Konstrukcja kontenera śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie.

Kontenery są wyposażone w zamknięcia celne, rolki ułatwiające załadunek/rozładunek, które są zamontowane na dolnej krawędzi tylnej ściany oraz uchwyty do zaczepienia pasów mocujących ładunek. Bardziej skomplikowane wyposażenie ma mobilny magazyn materiałów wybuchowych, kontener  nie tylko dla wojska w trakcie działań bojowych. Mobilne kontenery wojskowe wykorzystywane do celów szkoleniowych przez wojsko, policję, a nawet firmy prywatne (związane na przykład z górnictwem, laboratoria). Niebezpieczne materiały składowane są w stalowych tubach, izolowanych od siebie pokrywą. Mobilny magazyn materiałów wybuchowych ma też oczywiście pancerne ściany, potrzebne instalacje, regały i szafy do przechowywania materiałów, czy sygnalizację alarmową. Można więc śmiało powiedzieć, że zasięg nowoczesnego budownictwa modułowego jest naprawdę szeroki.