Dobry Styl > Porady > Mikroperymetry. Czym są, do czego służą?

Mikroperymetry. Czym są, do czego służą?

Data: 29.11.2018 Kategoria: Porady

Badanie pola widzenia, określane też jako perymetria, należy do podstawowych badań czynnościowych w okulistyce. Za pomocą badania perymetrycznego okulista jest w stanie określić ubytki w polu widzenia pacjenta. Niestety, w niektórych sytuacjach, gdy u pacjenta mamy do czynienia z uszkodzeniem fiksacji centralnej, zwykłe badanie perymetrycznie nie da wiarygodnych wyników.

Mikroperymetria – możliwości i zastosowania

Mikroperymetria to nowoczesny rodzaj badania pola widzenia, który umożliwia jednoczesną analizę czułości siatkówki i nakładanie uzyskanego obrazu na zdjęcie dna oka, uzyskane ze zintegrowanej z urządzeniem funduskamery. Dzięki temu technika mikroperymetrii daje olbrzymie możliwości w diagnostyce ubytków pola widzenia w przebiegu chorób siatkówki i plamki żółtej, a dodatkowo ułatwia monitorowanie rozwoju choroby.

Badanie mikroperymetrem ułatwia lekarzom monitorowanie zmian siatkówki centralnej i obwodowej, co przekłada się na lepsze zrozumienie przebiegu poszczególnych chorób. Najczęściej stosowane jest w pracy z pacjentami dotkniętymi retinopatiami i makulopatiami o charakterze degeneracyjnym, infekcyjnym, zwyrodnieniowym, naczyniowym bądź genetycznym.

Praca z mikroperymetrem

Nowoczesne mikroperymetry wyposażone są w kamery na podczerwień, zdolne do stałego monitorowania siatkówki, nawet bez konieczności rozszerzania źrenic. Bodźce świetlne prezentowane są pacjentowi za pomocą diod ciekłokrystalicznych na wybranym obszarze siatkówki, przy czym lekarz ma możliwość wyboru nie tylko miejsca wyświetlenia bodźca, ale także jego wielkości. Dzięki automatycznemu systemowi kontroli ruchów oka, można powtórzyć wyświetlanie bodźców dokładnie w tych samych punktach kilka razy.

Pierwszym etapem badania mikroperymetrem jest wykonanie zdjęcia dna oka. Następnie wybieramy pole odniesienia (punkt orientacyjny). Uzyskany w ten sposób obraz jest automatycznie łączony z odpowiadającym mu obszarem siatkówki, prezentowanym na ekranie.

W czasie prezentacji bodźców urządzenie dostosowuje się do ruchów oka aż 25 razy na sekundę, a wszystkie zmiany położenia rzeczywistego obrazu dna oka względem obrazu z punktem odniesienia są na bieżąco rejestrowane – mówi specjalista z firmy Poland Optical.

Wbudowana w urządzenie funduskamera wykonuje kolorowe zdjęcie dna oka, na które automatycznie nakłada się badanie perymetryczne. W ten sposób możliwe jest precyzyjne porównanie miejsc ubytków czułości siatkówki ze zmianami morfologicznymi.

Co ważne, mikroperymetr w sposób ciągły monitoruje stabilność fiksacji, a wszelkie odchylenia są obrazowane w sposób czytelny dla okulisty. Przy zakończeniu badania fiksacja klasyfikowana jest w odpowiednim przedziale – stabilnym, względnie stabilnym lub niestabilnym.

Zalety badania mikroperymetrem

Wśród niewątpliwych zalet mikroperymetrii możemy wymienić precyzję, powtarzalność, a także funkcję follow-up, umożliwiającą śledzenie postępów zmian wykrytych w poprzednich badaniach, co może być wykorzystane do ewaluacji podejmowanej terapii.  Ogromną zaletą z punktu widzenia pacjenta jest fakt, że badanie mikroperymetrem jest w pełni bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne.