Dobry Styl > Porady > Oczyszczalnie ścieków dla zajazdów

Oczyszczalnie ścieków dla zajazdów

Data: 30.06.2020 Kategoria: Porady

Zajazdy to z definicji niewielkie hotele przy ruchliwych drogach, często oddalone od miast, a więc też oddalone od miejskiego systemu kanalizacji. Rozwiązaniem dla takich jednostek są biologiczne oczyszczalnie ścieków. W naszym artykule postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej konkretnemu rozwiązaniu: oczyszczalni ścieków EKO-BIO 12000, zespołowi dwóch zbiorników połączonych szeregowo, który służy do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych lub przemysłowych o ładunku zanieczyszczeń tożsamym z typowymi ściekami socjalno-bytowymi.

Budowa systemu oczyszczalni ścieków EKO-BIO 12000

O oczyszczalni ścieków EKO-BIO 12000 opowiadają nam przedstawiciele firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca. W urządzeniu wyróżniamy kilka sekcji: sekcję denitryfikacji, sekcję nitryfikacji/reaktor biologiczny, sekcję osadu wtórnego, odbiór ścieków zneutralizowanych. Sekcja denitryfikacji pełni rolę osadnika gnilnego, w którym następuje separacja tłuszczów, sedymentacyjne oddzielenie części stałych zawartych w ściekach i beztlenowy proces oczyszczania ścieków. To trzykomorowy zbiornik o pojemności 6000 litrów. Z sekcji denitryfikacji podczyszczone ścieki trafiają do sekcji nitryfikacji/reaktora biologicznego, gdzie – mówiąc w dużym uproszczeniu – następuje gruntowne oczyszczenie ścieków dzięki złożom biologicznym. Osad zawracany w całości gromadzi się na dnie komory sekcji osadu wtórnego. Odbiornikiem ścieków zneutralizowanych może być ciek wodny, grunt w postaci drenażu rozsączającego, grunt w postaci studni chłonnej lub rów melioracyjny. Pracę oczyszczalni ścieków dla zajazdów (i nie tylko) wspomaga dmuchawa membranowa, dyfuzory rurowe i pompa mamutowa.

Praktyczne ciekawostki o biologicznej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków sprawdzają się rzecz jasna nie tylko przy zajazdach. Jeśli zastanawiamy się nad zakupem biologicznej oczyszczalni ścieków do jakiegokolwiek obiektu, możemy umówić się na bezpłatną wizję lokalną po kontakcie z EKO-BIO Oczyszczalnie. Oczyszczalnia może zostać zamontowana nawet w trudnych warunkach gruntowych (np. na działce, gdzie mamy glinę lub wysoki poziom wód gruntowych). Każde zamówienie, zlecenie, realizowane jest indywidualnie, w przemyślany sposób, zgodnie z panującymi warunkami i zapotrzebowaniem. Nie należy obawiać się żadnych krążących mitów – z fachowej oczyszczalni biologicznej nie będzie śmierdzieć, to oczyszczalnie bezzapachowe. Jakie mamy na to potwierdzenie? – To nie tylko gwarancja producenta, a chociażby sam fakt, że na montaż oczyszczalni ścieków często można uzyskać dotację (programy unijne wspierane przez lokalne władze), co potwierdza, że to rozwiązania przemyślane, praktyczne, funkcjonalne i pewne.