Dobry Styl >

Jakie cechy powinien posiadać dobry spedytor?

Data: 22.05.2018 Kategoria: Porady

Spedycja to branża, która obecnie bardzo szybko się rozwija. Spedytor to osoba odpowiedzialna m.in. za bezpieczny transport towaru od momentu odbioru go od nadawcy aż do dostarczenia go do odbiorcy. Jego zadaniem jest należyta dbałość o powierzony mu towar, dlatego też powinien charakteryzować się określonymi cechami. Kto sprawdzi się podczas wykonywania tego zawodu?

Dobry spedytor – jakie ma wykształcenie i czy musi znać rynek?

Osoba, która chce pracować na stanowisku spedytora powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dlatego też w branży spedycyjnej pracują przede wszystkim absolwenci kierunku: Transport, logistyka i zarządzanie. Ponadto, osoby pracujące w tym zawodzie mogą posiadać również wykształcenie technika bądź być po szkole policealnej, która także umożliwia zdobycie odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do pracy w tej branży. Dodatkowo, w firmach, które zajmują się spedycją międzynarodową, ważna jest również znajomość języków obcych – najlepiej, aby była poświadczona certyfikatami. Warto jednak podkreślić, że oprócz wykształcenia znacząca jest także ogólna znajomość rynku transportowo-spedycyjnego. Dlatego też przedsiębiorstwa spedycyjne chętnie przyjmują do pracy osoby mające już doświadczenie w zawodzie.

Cechy dobrego spedytora – predyspozycje do wykonywania zawodu

Oprócz wykształcenia i znajomości rynku spedycyjnego, warto pamiętać, że praca spedytora wymaga również posiadania odpowiednich cech.

Podstawową z nich jest komunikatywność, gdyż to właśnie ona umożliwia budowanie trwałych relacji z klientem. Inną, ważną cechą jest umiejętność pracy pod presją czasu i zdolności organizacyjne. Ponadto, dobry spedytor posiada cechy takie jak: podzielność uwagi, zdyscyplinowanie, opanowanie, spostrzegawczość, dokładność oraz wyobraźnię przestrzenną – podkreśla ekspert w firmy spedycyjno-transportowej TRANSMASTER z Wałbrzycha.

Należy podkreślić, że spedycja to branża, w której często należy szybko działać i podejmować decyzję, dlatego konieczna jest również odporność na stres i zachowanie tzw. zimnej krwi w sytuacjach kryzysowych.

Dobry spedytor jest doskonale zorganizowany

To spedytor odpowiada za ładunek, który odbiera od nadawcy i ma dostarczyć do odbiorcy. Dzięki jego dobrej organizacji potrafi zadbać o dostępność przewoźników, którzy poprowadzeni najkrótszą trasą dostarczą przesyłkę terminowo. Ponadto, dzięki dobrej organizacji możliwa jest szybka reakcja w razie problemów (np. awarii, korków). Zdyscyplinowanie, odpowiedzialność i sumienność w połączeniu z dobrą organizacją pracy umożliwiają spedytorowi rzetelne oraz profesjonalne wykonywanie usług.