Dobry Styl > Budowa i remont > Uzbrojenie to podstawa. Bez jakich instalacji nie może się obyć żaden dom i mieszkanie?

Uzbrojenie to podstawa. Bez jakich instalacji nie może się obyć żaden dom i mieszkanie?

Data: 25.01.2021 Kategoria: Budowa i remont

Na pewno nie raz słyszałeś termin „uzbrojenie”. Przewijał się w wątku działek uzbrojonych i nieuzbrojonych, a także wtedy, gdy znajomi próbowali uzyskać różne pozwolenia z urzędu na budowę domu. Czym jest uzbrojenie i bez jakich instalacji nie może obyć się żaden dom i mieszkanie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, z którego dowiesz się wszystkich najważniejszych rzeczy o uzbrojeniu.

Uzbrojenie krok po kroku

Uzbrojenie to dostęp nieruchomości do podstawowych mediów. Przede wszystkim mowa tutaj o liniach energetycznych i sieci wodociągowej. Aby działka budowlana mogła zostać uznana za w pełni uzbrojoną, wymaga doprowadzenia wszystkich niezbędnych przyłączy. To nie tylko prąd i woda, ale w niektórych przypadkach również gaz, kanalizacja oraz ewentualna linia telekomunikacyjna. Do podstawowego uzbrojenia zalicza się również dostęp do drogi publicznej. Niestety nie do każdego gruntu można doprowadzić poszczególne przyłącza. Przed zakupem działki budowlanej trzeba udać się do miejscowego urzędu gminy, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o uzbrojeniu działki. Dodatkowo niezbędna będzie wizyta w miejscowych zakładach zarządzających sieciami, ponieważ to one wskazują, czy podłączenie danych mediów będzie możliwe.

Wiele osób interesuje cena przyłącza. Duża ilość formalności, uzyskiwanie pozwoleń, a także dodatkowe koszty powodują, że inwestorzy częściej decydują się na zakup działki w pełni uzbrojonej. Są one droższe, jednak pozwalają zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Trudno jest jednoznacznie wskazać, jaka jest cena uzbrojenia działki budowlanej. Koszt różni się w zależności od:

  • regionu,

  • ilości działek na danym obszarze,

  • mocy przyłączeniowej,

  • odległości od punktu poboru.

Prąd na działce

Czy wiesz, że bez podłączenia prądu nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę swojego domu? To bez wątpienia jeden z najważniejszych mediów, niezbędny zarówno podczas wznoszenia budynku, jak i codziennego funkcjonowania. Aby uzyskać pozwolenie na doprowadzenie prądu, należy złożyć wniosek w zakładzie energetycznym. Co ważne, wystarczy delegacja jednego z właścicieli gruntu. Jeśli działki leżą na obszarze, wobec którego gmina ma już gotowe plany zaopatrzenia w energię elektryczną, zakład naliczy jedynie zryczałtowaną opłatę za przyłącze. Jest to znacznie lepsza i korzystniejsza finansowo sytuacja. Inwestor do wyboru ma wykonanie przyłącza kablowego lub napowietrznego. Działki już uzbrojone w energię elektryczną na czas trwania budowy domu mogą zostać wyposażone w przyłącze tymczasowe, czyli podłączenie się do istniejącej sieci bezpośrednio na słupie linii napowietrznej. Jest to bardzo korzystne i tanie rozwiązanie.

Czym różnią się poszczególne rodzaje przyłączy? Obecnie ze względów estetycznych popularne staje się przyłącze kablowe. Samodzielnie lub z pomocą firmy świadczącej usługi budowlane prowadzi się podziemny kabel łączący sieć na działce z publiczną siecią energetyczną. Samo złącze jest najczęściej skrzynką umiejscowioną na granicy działki. Znajduje się w niej licznik energii elektrycznej. Wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do danych mają jedynie uprawnione osoby z zakładu energetycznego. Przyłącze napowietrzne natomiast wykonuje się tylko wtedy, gdy w pobliżu działki ciągnie się napowietrzna linia energetyczna. Rozwiązanie to najczęściej spotykane jest na obszarach mało zurbanizowanych. Wykonuje się je przewodami gołymi lub izolowanymi, a mocuje się je najczęściej do muru budynku.

Kanalizacja i dostęp do wody

Sieci wodno-kanalizacyjne najczęściej są własnością gminy, a wykonanie przyłączy odbywa się na warunkach dostawcy. Warto pamiętać, że zakłady zarządzające siecią ponoszą jedynie koszty jej rozbudowy. Samo przyłącze finansuje inwestor. Niekiedy firmy żądają tzw. opłaty adiacenckiej, co jest formą udziału właściciela posesji w koszt budowy infrastruktury technicznej. W praktyce czasami są to kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych, czyli nawet połowa kosztów związanych z przyłączeniem posesji do sieci wodno-kanalizacyjnej.  W sytuacji, gdy w pobliżu działki budowlanej nie ma dostępu do kanalizacji i wodociągu, należy upewnić się, że gmina zezwala na wykopanie studni i wybudowanie szamba (lub przydomowej oczyszczalni ścieków). Niestety budowa tego typu udogodnień niesie się z potrzebą posiadania nieco większej działki. Minimalna odległość między punktem poboru wody a kanalizacją warunkowana jest przez prawo i musi wynosić co najmniej 15 metrów.

Droga publiczna

Działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, a dla kupującego najwygodniejsza sytuacja jest wtedy, gdy dostęp do niej jest bezpośredni. Rozmawialiśmy na ten temat z pracownikiem firmy budowlanej PW Marko, który na co dzień zajmuje się obsługą ciężkiego sprzętu:

Droga utwardzana jest niezbędna podczas wszelkich prac budowlanych. Mowa tutaj na przykład o transporcie materiałów czy dojazdach maszyn. W przypadku, gdy droga nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, najczęściej mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Albo na danej działce budowlanej inwestor wydzielił kilka posesji i wyznaczona została prywatna droga wewnętrzna, o którą oczywiście gmina nie dba, czyli nie odśnieża ani nie ingeruje w pas zieleni, albo dostęp do działki odbywa się przez inną posesję. W tym drugim przypadku niezwykle ważne jest, aby zadbać o urzędowe ustanowienie jej służebności.

Przyłącze gazowe

Doprowadzenie przyłącza gazowego do domu nie jest wymogiem, jednak na pewno ułatwia życie. Jeśli sieć gazowa przebiega w pobliżu działki, przyłącze gazowe wykonuje się w analogiczny sposób jak w przypadku podłączenia do sieci elektrycznej. Koszt doprowadzenia gazu to stała opłata 2300 zł za odcinek do 15 m i do 100 zł za każdy kolejny metr. Sieć gazowa nie jest potrzebna w przypadku samych prac budowlanych. Może się oczywiście przydać w kuchni – podobnie jak w bloku – jednak kuchenki i piekarniki występują też w wersjach elektrycznych. Zawsze jest też możliwość zainstalowania zbiornika na gaz płynny. Chociaż ogrzewanie domów gazem jest niezwykle popularne i tanie, można to robić również za pomocą prądu, pompy ciepła czy pieców kotłowych.