Dobry Styl > Budowa i remont > Z czego składają się systemy rynnowe?

Z czego składają się systemy rynnowe?

Data: 27.02.2019 Kategoria: Budowa i remont

Istnieje wiele systemów rynnowych produkowanych z rozmaitych materiałów i przez wiele odrębnych firm, jednakże przy całym swoim zróżnicowaniu wszystkie one mają kilka wspólnych mianowników. Z pewnością też w każdym takim systemie można osobno wyróżnić jego  część poziomą i pionową, a także podziemną. W niniejszym artykule opiszemy dokładniej to, z czego prawidłowo wykonany system rynnowy powinien się składać.

Różne materiały, podobne elementy

Przy produkcji systemów rynnowych wykorzystuje się różne materiały, lecz podstawą są blachy metalowe i tworzywa sztuczne. Niezależnie jednak od rodzaju zastosowanego tutaj materiału, każdy taki system można zbudować  ze skończonego zestawu takich samych lub podobnych elementów;  różny może być jedynie sposób ich wzajemnego łączenia. Korzystając z uprzejmości i informacji udzielonych nam przez pracowników firmy DACHLUX z Warszawy, w następnych dwóch akapitach opiszemy te elementy.

Elementy podstawowe systemu rynnowego

Najpierw wymieńmy to, co najbardziej rzuca się w oczy:

 • Rynny. To przewody o otwartym przekroju, zazwyczaj w kształcie półkola lub półelipsy, rzadziej w kształcie prostokąta, biegnące wzdłuż krawędzi dachowych. To do nich w pierwszej kolejności spływa woda z połaci dachowych, skąd dalej płynie do rur spustowych. Rynny muszą być montowane z lekkim spadkiem w kierunku narożników budynku. Niektóre z nich mają wywinięte do wewnątrz brzegi, co sprawia, że nawet przy obfitych opadach woda się z nich nie wychlapuje.
 • Rury spustowe. To pionowe odcinki systemu o zamkniętym przekroju odbierające wodę z rynien. Mogą one mieć stałą średnicę przekroju lub jako tzw. rury łańcuchowe też mogą się zwężać.

Rynny i rury spustowe muszą być z sobą wzajemnie odpowiednio połączone i przymocowane do dachu i ścian budynku, czemu służą:

 • Narożniki. To elementy łączące rynny w wewnętrznych i zewnętrznych narożach budynku.
 • Wylewki. To kształtki montowane na końcach rur spustowych i kierujące wodę do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu.
 • Odpływy. Łączą rynny z rurami spustowymi. Rozróżniamy odpływy przelotowe oraz końcowe.
 • Łączniki do rynien. Elementy łączące rynny w linii prostej w jeden dłuższy ciąg.
 • Łączniki do rur spustowych. Wśród tych elementów mamy kolanka, trójniki, redukcje i mufy.
 • Rynajzy. To dopasowywane do kształtu dachu i wymaganego spadku dodatkowe elementy mocowania rynien.
 • Mocują rury spustowe do ścian.

Elementy uzupełniające systemu rynnowego.

 • Łańcuchy. Wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego, montowane czasem zamiast rur spustowych – to po nich spływa woda do studzienek chłonnych.
 • Rzygacze. Zastępujące rury spustowe i kierujące wodę z dala od budynku.
 • Dekiel. Pokrywka na zakończeniu rynny zapobiegająca przeciwdziałająca wylewaniu się z niej wody.
 • Łapacz deszczówki. Umożliwia gromadzenie wody deszczowej w celu wykorzystania jej dla celów gospodarczych.
 • Sitko. Zatrzymuje zanieczyszczenia w leju spustowym.
 • Rewizja. Otwierany element rury spustowej ułatwiający jej przeglądy i czyszczenie.

Rzecz jasna, nie wszystkie dostępne na rynku elementy systemów rynnowych są w konkretnej instalacji zawsze wykorzystywane. Dobiera się je w odpowiednie zestawy w zależności od potrzeb i okoliczności.