Dobry Styl > Porady > Znaczenie jakości wody w hodowli drobiu

Znaczenie jakości wody w hodowli drobiu

Data: 25.02.2021 Kategoria: Porady

Kluczem do prawidłowego rozwoju drobiu jest zapewnienie mu odpowiednich i ściśle określonych warunków. Do najważniejszych czynników zaliczamy dobrze dobraną ściółkę, właściwy poziom temperatury, paszę, dostęp do światła oraz wysokojakościową wodę. Niestety ten ostatni aspekt jest często bagatelizowany przez hodowców, którzy nie zdają sobie sprawy z jego znaczenia. Woda ma bowiem ogromny wpływ zarówno na proces hodowli ptactwa, jak i stan poszczególnych instalacji na fermie. Tłumaczymy, jaka woda nadaje się do pojenia drobiu.

Dlaczego odpowiednia jakość wody ma tak duże znaczenie?

Organizmy ptaków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku człowieka, składają się w większości z wody – w zależności od gatunku, wagi oraz wieku stanowi ona od 60 do nawet 85% ciała. Nie inaczej jest z jajkami, których skład to 65% wody. Te wartości pomagają zrozumieć, że woda odpowiada zarówno za masę oraz jakość jajka, jak również ogólny stan tuszki i dobre samopoczucie ptactwa (bierze bowiem udział w wielu procesach, m.in. regulacji temperatury ciała).

Jeżeli na naszej hodowli zachowaliśmy właściwe warunki, to drób powinien spożywać dwa razy więcej płynów niż pożywienia. W przypadku, gdy jakość wody odbiega jednak od ogólno przyjętych standardów, to ptactwo zacznie wypijać jej zauważalnie mniej, co nie tylko odbije się na jego ogólnym stanie zdrowia, ale sprawi również, że zacznie pobierać mniej paszy – w efekcie ptaki będą miały problem z przyrostem masy.

Wolniejszy rozwój drobiu to jednak nie jedyna negatywna konsekwencja, jaką wywołuje zły stan wody. Do innych problemów należy zaliczyć też:

  • biegunki oraz inne choroby układu pokarmowego,
  • syndrom okrągłego serca,
  • zróżnicowanie stada,
  • osadzający się kamień na poidłach,
  • wilgotną ściółkę (mokra ściółka może przyklejać się do stóp ptactwa i wywoływać np. stany zapalne stawów lub trudności ze swobodnym poruszaniem się).

Optymalna woda pitna w hodowli drobiu

Pod względem jakości woda nie powinna różnić się od tej, którą pijemy sami – właśnie dlatego najprostszym sposobem na wykrycie nieprawidłowości jest ocena organoleptyczna, tj. napełnienie szklanki cieczą z końca linii pojenia i próba smaku. Jaka powinna być więc woda idealna?

Przede wszystkim świeża, pozbawiona zanieczyszczeń oraz o neutralnym smaku i zapachu. Zapewnienie takich parametrów sprawi, że spożycie wody nie będzie niosło za sobą żadnych negatywnych następstw dla układu pokarmowego hodowanego przez nas ptactwa – wyjaśnia nam specjalista reprezentujący firmę Bio-Eggs z Krakowa, która zajmuje się dystrybucją urządzeń do hodowli drobiu.

Należy również pamiętać, że w wodzie nie mogą znaleźć się żadne zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz pozostałości po działaniach dezynfekcyjnych.

Reasumując, woda stosowana do pojenia ptactwa hodowlanego powinna:

  • być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń (mechanicznych, mikrobiologicznych i chemicznych),
  • mieć właściwy odczyn pH (najlepiej by był neutralny, tj. oscylował w granicach od 6,5 do 8,5),
  • cechować się odpowiednim stopniem twardości (zbyt wysoki będzie skutkował osadzaniem się kamienia na liniach pojenia oraz może wpłynąć na słabsze przyswajanie składników pokarmowych i leków przez ptaki),
  • być w temperaturze, która odpowiada wiekowi oraz gatunkowi hodowanego ptactwa.

 Podsumowanie

Choć często się o tym zapomina, to woda, a konkretniej jej odpowiednia jakość, ma ogromny wpływ na wydajność hodowli – niezależnie od tego, czy prowadzimy tzw. wolny wybieg czy chów intensywny oparty na klatkach dla drobiu. Nie bez znaczenia są też wyniki ekonomiczne, czyli po prostu nasze zyski.

Właściwości wody wpływają bowiem zarówno na zdrowie i kondycję samego ptactwa, jak również stan różnych instalacji, które znajdują się w obiekcie – chodzi m.in. o linie pojenia, obiegi grzewcze i chłodnicze czy też systemy nawilżania wysokociśnieniowego. Brak zanieczyszczeń oraz osadzającego się kamienia sprawia, że skutecznie zmniejszamy ryzyko wystąpienia potencjalnych awarii i dbamy o podniesienie efektywności całego procesu hodowlanego.