Dobry Styl > Porady > Znaczenie szkoleń przeciwpożarowych

Znaczenie szkoleń przeciwpożarowych

Data: 13.11.2018 Kategoria: Porady

Co roku straż pożarna interweniuje w całym kraju ponad 200 tysięcy razy. Na skutek pożarów rannych zostaje wiele osób, a niektóre ponoszą nawet śmierć. Sporo pożarów ma przy tym miejsce w magazynach, obiektach przemysłowych czy biurach różnego rodzaju. Dlatego też szkolenia przeciwpożarowe są tak istotne. Dostarczają one bowiem praktycznej i przydatnej wiedzy.

Nowoczesne szkolenia przeciwpożarowe

Obecnie na wielu kursach pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP czy przeciwpożarowych odchodzi się już od klasycznych metod nauczania. Powszechnie już spotkać się można z symulowaniem zdarzeń awaryjnych, oczywiście w kontrolowanych warunkach. Takie praktyczne kursy są okazją dla uczestniczących w nich osób na uzyskanie pewności niezbędnej do obsługi sprzętu takiego jak gaśnice. Uczą one racjonalnego zachowania w kryzysowych sytuacjach. Celem szkoleń przeciwpożarowych jest przekazanie szerokiej, ale praktycznej wiedzy na temat pożarów różnego rodzaju. Takie szkolenia przeprowadza z powodzeniem firma Pirotoks.

Czego uczą szkolenia przeciwpożarowe?

Uczestnicy szkolenia PPOŻ uczą się jak prawidłowo zorganizować ewakuację,  zabezpieczyć cenne wyposażenie, obsługiwać sprzęt gaśniczy, a także nie stwarzać sytuacji, które grożą wybuchem pożaru. Na ogół taki kurs trwa kilka godzin (średnio 3-4). Obejmuje zarówno sesje praktyczne, jak i naukę teoretyczną. W czasie szkoleń prezentowane są często filmu z zakresu obsługi gaśnic czy przeprowadzania ewakuacji z budynku objętego pożarem. Taka forma prowadzenia kursów spotyka się z ciepłym przyjęciem. W ten sposób uczestnicy szkolenia są edukowani na każdym poziomie. Przede wszystkim wiedzą jak należy zareagować w trudnej, niebezpiecznej sytuacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jest wiele miejsc, które są szczególnie mocno narażone na wystąpienie pożarów. Jednak w praktyce również i poza nimi dojść może do wycieków groźnych cieczy, uszkodzenia instalacji elektrycznych bądź awarii ogrzewania. Dlatego też pewne newralgiczne miejsca należy regularnie sprawdzać i poddawać przeglądom. Warto upewnić się co jakiś czas, czy bezpieczniki i okablowanie są zainstalowane w odpowiedni sposób. Czasami do tragedii doprowadzić może nawet nieodpowiednie korzystanie z zasilaczy i przedłużaczy. Zawsze jednak warto pozyskać szeroką wiedzę na temat działań przeciwpożarowych. Dotyczy to także firm różnego rodzaju. Pracownicy każdego przedsiębiorstwa powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach przeciwpożarowych, aby w razie wypadku móc zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób w firmie.